Lage rugklachten

U heeft aspecifieke lage rugklachten, spit of ischias of noemt u het gewoon pijn in de rug. Maar waar komt rugpijn vandaan en hoe kom je er vanaf? Ook als u geen lage rugklachten hebt maar zoekt naar informatie over een gezonde rug, dan is dit uw site.

Sommige mensen hebben vaak of zelfs continu last van rugpijn, anderen hebben nooit rugklachten, of hooguit een enkele keer in hun leven. Een ding is zeker: als u vaak last van rugklachten hebt, dan hebt u al gemerkt dat er niet heel veel aan te doen is door anderen. Natuurlijk, je kan je laten masseren, de rug ¨recht¨ laten zetten, laten opereren, medicijnen nemen, laten injecteren. Soms helpt dat meteen, soms helpt het even. Maar heel vaak komen de klachten terug. Hoe komt dat?

Op deze pagina geef ik puntsgewijs antwoord op alle vragen.
Doel is, dat u weet hoe een rug werkt en waarom dat zo is, en vervolgens dat u snapt wat u zelf aan rugklachten kan doen en wanneer u hulp moet zoeken.
Want het is noodzakelijk dat u zelf aan de slag gaat om het probleem aan te pakken. Of zo leven dat de klachten beperkt blijven. U bent aan zet.

Goed met uw rug omgaan, wil niet zeggen dat u gegarandeerd klachtenvrij wordt. Soms zijn de klachten heel hardnekkig maar als u er goed mee omgaat, krijgt u er wellicht grip op.

Deze pagina is geschreven door een ervaren fysiotherapeut, met de richtlijn voor fysiotherapeuten en manueel therapeuten in de hand. Dit artikel verwoordt dus de huidige stand van zaken, de manier waarop we nu, op dit moment, over lage rugpijn denken. Maar ook deze richtlijn, hoewel nog voor het grootste deel actueel, wordt langzaam door onderzoek en voortschrijdend inzicht achterhaald. Tien jaar geleden dachten we anders over dit probleem, over tien jaar liggen de zaken misschien weer anders.

1. Wat zijn aspecifieke lage rugklachten?

90% van de rugklachten zijn klachten die bekend staan als aspecifieke lage rugklachten. De overige 10% noemen we specifieke lage rugklachten.
Ik leg hieronder eerst het verschil tussen aspecifieke en specifieke lage rugklachten uit. Op specifieke rugklachten ga ik daarna niet nader in; de rest van dit verhaal gaat uitsluitend over aspecifieke lage rugklachten.

Om beter te begrijpen hoe een rugklacht ontstaat en wat je er aan kan doen, bespreek ik hoe een rug in elkaar steekt. Dat is het anatomieverhaal. Lees het later een keer door. Het staat op een aparte pagina. Nu naar de klachten.

a. Specifieke lage rugklachten:

Dit zijn de rugklachten waarbij aanwijsbare oorzaken te vinden zijn. Ze maken maar een heel klein percentage uit van alle rugklachten die een huisarts ziet.

 • Lumbosacraal radiculair syndroom met uitstraling in een been, al dan niet met neurologische uitvalsverschijnselen (spierzwakte, doof gevoel of tintelingen, vingen-vloer-afstand >25 cm).  In de volksmond heet dit een hernia of een HNP.
 • Osteoporose (botontkalking) met wervelbreuk, wervelfracturen
 • Kanker, uitzaaiingen, tumoren of TBC in de wervels,
 • Ziekte van Bechterew (spondylitis ankylopoetica)
 • Scheuermann
 • Ernstige vormen van kanaalstenose (een vernauwing in het wervelkanaal)
 • Ernstige vormen van spondylolysthesis (afglijden van een defecte wervel)
 • Nog een paar zeldzamer aandoeningen
  De meeste van deze specifieke rugklachten zijn met een foto of een bloedtest met zekerheid vast te stellen, vandaar dat ‘specifiek’. De diagnose wordt door een arts, meestal een neuroloog, gesteld. In sommige gevallen waarin huisarts of fysiotherapeut twijfelt, kan er een onderzoek gedaan worden om een van bovenstaande oorzaken van rugklachten uit te sluiten.

Verreweg de meeste lage rugklachten (90%) zijn aspecifiek. De oorzaak ervan is dus niet met zekerheid vast te stellen. Ik heb het hieronder uitsluitend over de “normale” rugklachten, oftewel de aspecifieke lage rugklachten.

Hernia
Een echte hernia. Klachten: pijn in de rug, uitstraling tot in de voet, kon niet op de tenen van die voet staan. Genezen zonder operatie. Restverschijnselen: Kan niet onderuit hangen. Sport veel: fietsen, schaatsen, Pilates.

b. Aspecifieke lage rugklachten.

Definitie: Pijn waarvoor geen aanwijsbare specifieke oorzaak te vinden is met labonderzoek, foto of scan. Soms worden er op een foto wel afwijkingen gevonden maar als die afwijkingen de klachten niet kunnen verklaren, dan zijn ze per toeval gevonden en zijn ze niet de oorzaak van het probleem.

Verreweg de meeste lage rugklachten vallen in deze categorie. Verreweg het grootste deel daarvan zal snel of iets minder snel weer overgaan, hoe pijnlijk de rug ook was. En het kan pijn doen! De meeste mensen die door hun rug gaan herstellen vlot en zonder een dokter of fysiotherapeut te raadplegen. De rugklachten die wat hardnekkiger zijn, herstellen meestal ook vroeg of laat. Er is een restgroep waar de zaken wat anders liggen.

Ischias is de term die wordt gebruikt voor lage rugpijn met zenuwprikkeling: de pijn zit in de lage rug maar loopt uit in de bil of het bovenbeen, altijd aan een kant. We noemen het ook wel aspecifieke lage rugpijn met uitstraling. De pijn is stekend of branderig. Het is een neuralgie (zenuwpijn) in het gebied van de Ischiadicus-zenuw, vandaar de term ischias. Soms is de pijn in het been heftiger dan die in de rug.  Als er uitstraling is die niet verder dan de knie gaat, dan noemen we dat pseudoradiculaire klachten. Als er alleen pijn is, dan is het probleem niet zo groot, hoe heftig de pijn ook kan zijn. Als er ook spierzwakte of spieruitval is, dan moet u snel naar de huisarts die u waarschijnlijk zal doorverwijzen naar de neuroloog. Spierzwakte is een rode vlag en betekent altijd dat u naar de huisarts moet gaan. Over rode vlaggen over enkele alinea’s meer.

Spit is een andere term voor als het in de rug is geschoten, voor aspecifieke lage rugpijn, een rug die op slot staat. Mensen staan soms letterlijk krom van de pijn. De term spit wordt gebruikt voor heftige rugpijn die alleen in de onderrug zit, in het midden of meer naar een zijkant, of hooguit naar de bil uitstraalt.

Let op: soms lijken er aspecifieke lage rugklachten te zijn maar is er toch sprake van een ontstekingsproces, een spondyloarthritis. Maakt u zich hierover nog geen zorgen als u net door uw rug bent gegaan, we hebben het hier over een chronisch probleem. Lees hier verder over dit onderwerp!

“Ik blijk een scoliose te hebben, al 45 jaar dus. En nu heb ik rugklachten. Die gaan dus nooit meer over….”

Als die scoliose al 45 jaar niet is opgemerkt, en u hebt sinds 3 dagen opeens pijn, dan heeft die scoliose daar niet veel mee te maken waarschijnlijk. Hooguit dat de rug iets kwetsbaarder was, maar u heeft net zoveel kans dat de rugpijn gewoon weer verdwijnt als de buurvrouw.

Wat zijn de problemen bij aspecifieke lage rugklachten?

a. Pijn
Pijn in de onderrug, soms uitstraling naar bil en been. Deze pijn kan heel heftig zijn en bewegen of werken bijna onmogelijk maken. De pijn kan in het midden van de onderrug zitten of meer aan een kant. De pijn wordt erger in bepaalde houdingen of bewegingen of bij tillen. Er is geen koorts of algemeen ziek zijn of gewichtsverlies. De pijn kan steeds aanwezig zijn, of in vlagen of steken komen. Tijdens zitten neemt de pijn vaak af, om bij het opstaan uit de stoel in alle hevigheid terug te keren. Een beetje lopen laat vaak de klachten wat afnemen. ’s Morgens vroeg is de pijn vaak erger dan ’s avonds. Als het heel erg is, dan vermindert de pijn ook niet meer met bewegen maar is bedrust de enige optie.  De pijn is soms plotseling ontstaan bij een verkeerde beweging of bij iets tillen, soms is de pijn geleidelijker ontstaan, soms is er geen directe oorzaak aan te wijzen.

Pijn is een nuttig waarschuwingsmechanisme maar betekent niet altijd dat er iets kapot is of kapot gaat. Aspecifieke lage rugpijn geeft enorm heftige pijn, maar die pijn betekent niet dat als u gaat bewegen, er iets onherroepelijk mis gaat in de rug. Bewegen is juist vaker de oplossing dan het probleem. Lees hier verder over hoe pijn wel en niet een waarschuwing kan zijn.

b. Beperkingen
Het is soms moeilijk, onmogelijk of extra pijnlijk om dagelijkse activiteiten te doen, zoals veters vastmaken of sokken aantrekken, in of uit bed komen, wandelen, lang zitten, auto rijden. Deelnemen aan werk, sport of huiselijke verplichtingen gaat moeizaam of is zelfs onmogelijk.

2. Hoe herken ik ernstiger oorzaken van rugklachten

Hiermee bedoel ik niet alleen de specifieke lage rugklachten, maar ook andere problemen die zich mede uiten in pijn onder in de rug of in de nierstreek. U stelt de vraag: Ik heb enorm veel pijn, mankeer ik iets ernstigs of gaat het wel weer over? Er is een aantal signalen die KUNNEN wijzen op een ernstiger aandoening. Ze staan hieronder en we noemen ze rode vlaggen. Als een of meer ervan op u van toepassing zijn, dan hoeft dat nog steeds niet te betekenen dat er iets ernstigs aan de hand is, maar een rode vlag betekent wel: Naar de huisarts en overleggen! Ook als u het niet vertrouwt dan gaat u naar de huisarts.
Als u zonder verwijzing direct bij een fysiotherapeut komt, dan worden deze zelfde rode vlaggen doorgenomen, en als er een bij zit, dan stuurt de fysiotherapeut u ook naar uw huisarts om te checken of uit te sluiten of er iets ernstigs achter de rugklachten zit.

Een overzicht van de rode vlaggen bij rugpijn, rugklachten of uitstralende klachten.
3. Wanneer moet ik naar de huisarts

De belangrijkste regel is: als u het niet vertrouwt dan gaat u naar een arts.
Als u een of meer rode vlaggen hebt dan gaat u naar een arts.
Als u vragen hebt over pijnmedicatie dan gaat u naar de huisarts.
Met “normale rugklachten” en vragen hierover kunt u prima (zonder een verwijzing van een huisarts) naar een fysiotherapeut gaan.

In een aantal gevallen zal de huisarts een foto willen nemen of een bloedtest laten doen. Daarmee kunnen de meeste specifieke oorzaken van de rugklachten worden uitgesloten.
Mocht de huisarts deze foto of bloedtest niet laten doen dan is dat niet omdat hij uw klachten niet serieus neemt maar omdat hij de klachten herkent en weet wat er aan de hand is.

Meer informatie over onderzoeken.

4. Waardoor heb ik rugklachten gekregen

Verstoorde balans tussen belasting en belastbaarheid

1. Als de belasting groter is dan de belastbaarheid dan gaat het vroeger of later kapot.
2. Als iets wordt belast op een manier waar het niet voor gemaakt is, dan gaat het kapot, ook als de belasting niet overdreven groot lijkt ( deze wet komt uiteindelijk neer op wet nr 1: de belastbaarheid was voor deze manier van gebruik niet sterk genoeg).
Dat geldt voor bruggen, voor gebouwen en ook voor ons lichaam.

Als u pijn in de rug kreeg bij tillen, dan hoeft dat niet eens een zwaar voorwerp te zijn, het kan er ook inschieten bij het optillen van een koffiekopje. Vaak is er dan al langere tijd sprake geweest van overbelasting. Het lijkt een beetje als een emmer onder een druppende kraan: Die emmer vangt het water heel lang op, maar er komt een moment dat de emmer vol is, en de volgende druppel voor een overstroming gaat zorgen.

Voorbeelden

 • Een 30-jarige man loopt al 12 jaar 2x per week 10 km hard maar krijgt nu opeens klachten (knie of rug, doet er niet toe). Hij heeft een baby van 3 maanden die elke nacht huilt. Hij is vermoeider dan voorheen.
 • Een jonge moeder heeft al sinds het begin van haar zwangerschap niet meer gesport. Ze heeft een baan en haar zoontje van bijna een jaar weegt nu 10 kg. Hij kan nog niet lopen en moet veel worden getild. Haar spieren kunnen bij het tillen van zijn gewicht de rug niet meer beschermen.
 • Een 70-jarige vrouw verzorgt haar dementerende partner die nogal eens gaat dwalen. Ze heeft veel stress.
 • Een man van 26 gaat veel naar de sportschool en heeft uitstekende werkende spieren. ’s Avonds hangt hij op de bank met zijn rug doorgezakt en zijn spieren ontspannen. Zij rug wordt dan niet beschermd door de sterke spieren en de belasting ervan is niet zoals die zou moeten zijn.

In al deze gevallen is de belasting groter dan de belastbaarheid en ontstaan er klachten.
Als er rugklachten ontstaan, dan begrijpt u zelf al wat er moet gebeuren:
1. de belasting moet in ieder geval tijdelijk omlaag, de rug moet goed gebruikt worden.
2. de belastbaarheid moet zo mogelijk omhoog.

Voor onze voorbeelden betekent dat:

 • de hardloper moet even iets minder ver lopen tot hij weer uitgerust is, maar ondertussen wel blijven trainen.
 • De jonge moeder moet hopen dat haar zoontje snel kan staan. Ondertussen moet ze wel haar kracht verbeteren en de juiste tiltechniek gebruiken.
 • De zorgzame vrouw moet hulp zoeken bij de verpleging van haar man en zo nu en dan er even tussen uit kunnen, bv naar een gymgroepje.
 • De sportschoolbezoeker moet een betere houding aannemen en zijn rug niet langer mishandelen.

5. Hoe stel ik me de oorzaak voor?

Aspecifieke lage rugklachten heten zo, weten we inmiddels, omdat er geen duidelijke oorzaak aangewezen kan worden met bijvoorbeeld röntgen-onderzoek of labtest. Hoewel niet bewezen, verklaart de volgende theorie het ontstaan van aspecifieke rugklachten. En het mooie van deze theorie is dat u meteen begrijpt wat u wel en niet moet doen bij rugklachten, en dus begrijpt hoe u het aan moet pakken. U kunt deze theorie als werkhypothese gebruiken.

Door een langdurige verkeerde, ingezakte houding of een te zware eenmalige beweging, of te zware herhaaldelijke belasting puilt een deel van de tussenwervelschijf naar achter uit.

Verkeerde zit
Door het onderuit hangen met een bolle rug puilen er soms delen van de tussenwervelschijven naar achter. Ze duwen tegen gevoelige structuren, zenuwen. Gevolg: pijn!

dDat kan een deel van de kraakbeenring (annulus) zijn of de kern (nucleus) van de tussenwervelschijf. Het kan plotseling ontstaan of in een paar uur of dagen erger worden. De uitstulping recht naar achter (pijn in het midden van de onderrug) of schuin naar achter (pijn aan een zijde van de onderrug met eventueel uitstraling in bil of been) drukt op zeer gevoelige structuren.  Door de tijd, en door voorzichtig en wijs bewegen en een goede houding gaat de uitstulping meestal weer terug naar waar hij vandaan kwam. Als u niet beweegt dan blijft de verkeerd geschoten uitgepuilde massa waar hij zit en verminderen de klachten niet. Rust, tenzij het helemaal niet anders kan, is dus geen optie.

 

Deze theorie is ontwikkeld door de Australische arts McKenzie. Wie meer over de achtergrond wil lezen, kan doorklikken naar deze pagina.

6. Wie kan mijn rugklachten oplossen

Dat moge inmiddels duidelijk zijn: u kan hulp zoeken bij de huisarts, de fysiotherapeut of de manueel therapeut, maar het belangrijkste zal u zelf moeten gaan doen. Als u niet precies weet hoe, dan vraagt u om hulp.
Een ding is zeker: hoe goed de therapie ook is, hoe goed de medicijnen, hoe goed de therapeut, het helpt allemaal niets als u niet 24/7 zelf oplet op hoe uw houding is, hoe u beweegt, hoe u bukt of tilt. Een half uurtje fysiotherapie wordt met een keer verkeerd zitten teniet gedaan.

Buurman, ambtenaar, was een tuinpad aan het aanleggen, met die hele zware grindtegels. Ik vroeg nog: zou je dat nou wel doen, buurman, je hebt al eerder klachten gehad? “Ik heb een heel goede therapeut, als ik door mijn rug ga, dan zet hij dat in no time weer recht, daar vertrouw ik helemaal op.” Een kleine week later zat ik met bloemen in het ziekenhuis: hij was net geopereerd aan een hernia…

Als u behandeld wordt voor rugklachten, maakt niet uit bij welke zorgverlener, en na drie behandelingen voelt u nog geen duidelijke verbetering, dan helpen 30 behandelingen ook niet. Natuurlijk laat een jarenlang bestaande rugklacht zich niet verhelpen in drie zittingen, maar er moet wel iets van verbetering zijn, anders bent u op het verkeerde pad.

Therapeut: U bent bij mij in goede handen, er staan 10 wervels scheef en die ga ik voor u rechtzetten. Ik geef het niet op, al moet ik een jaar door gaan. Van dit soort uitspraken denk ik het mijne…

 

7. Wat kan ik er zelf aan doen

a. Zolang er nog klachten zijn

Zoals al genoemd, moeten we de balans tussen belasting en belastbaarheid herstellen. Allereerst moet de belasting omlaag. Meer rust, de juiste houding, verstandig bewegen. Dat is, kort samen gevat, het hele verhaal.

Afhankelijk van de pijn gaat u bewegen. Als u plat op bed ligt en niets lijkt mogelijk, start dan toch met het bewegen van uw voeten, uw armen.

 • In en uit bed komen op de juiste manier.
 • Probeer de rug binnen de pijngrens soepeler te maken.
 • Bewegen op de juiste manier, niet te veel maar zeker niet te weinig.

Waarom blijven we binnen de pijngrens? Omdat een zenuw die geprikkeld wordt (daar komt de pijn vandaan) op gaat zwellen, en hij zat al klem. Als u de zenuw meer prikkelt dan wordt hij nog dikker en neemt de pijn toe.

Ook in deze fase gaat u al aan de slag met de punten die hierna volgen.

b. Als de klachten over zijn

Er is een aantal dingen dat u kan of moet doen om verdere rugproblemen te voorkomen. Ik ga op al die punten dieper in, dus klikt u even door op elk onderwerp.

 1. Houding, ook aanpassen werkplek thuis en op het werk.
 2. Bukken en tillen
 3. Rust op zijn tijd, afwisselen met bewegen
 4. Omgaan met stress
 5. Oefenen, spieren trainen en core stability
 6. Bewegen en sporten, Pilates

Kort samengevat: een goede rug wordt netjes en verantwoord gebruikt, is soepel en sterk. En daar moet u in investeren, niet zozeer in geld, maar in tijd en in inspanning. En dat moet u echt zelf doen, eventueel geholpen door een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een sportleraar.

8. Wat is beter: rusten of bewegen

In het begin, als de rugklachten net zijn ontstaan, kan de pijn zo heftig zijn dat er weinig keuze is: veel rust, soms zelfs twee dagen op bed blijven kan noodzakelijk zijn! Langere bedrust maakt de rug zwak en stijf en brengt geen verdere verbetering. Absolute rust is absoluut fout.

“Mijn moeder moest vroeger 6 weken op een plank liggen, en zelfs daarna heeft ze altijd klachten gehouden”

Dat kan kloppen: vroeger meende men dat dit nodig was bij bv een hernia. Tegenwoordig weten we dat met rust een rug niet kan genezen, en als je dan heel stil moet blijven liggen dan heb je daarna een hernia (die had je al) EN een totaal verzwakte rug. Daar denken we nu heel anders over.

Behandelingen bij een fysiotherapeut zijn vooral gericht op de zelfredzaamheid van de patient. De patiënt krijgt adviezen. Zo wordt uitgelegd dat bewegen goed, en stil zitten slecht is voor een rug. Met houdingsadviezen kunt u op een betere manier zitten, bijvoorbeeld achter de computer. De rugspieren moeten vaak sterker worden met oefeningen die u niet alleen in de praktijk doet maar juist ook thuis volhoudt.

9. Wat kan ik halen bij de apotheek?

Pijnstillende en spierontspannende medicijnen zoals Paracetamol, Diclofenac, Ibuprofen, Tramadol en Diazepam worden genoemd. Afgezien van paracetamol (max 6 tabletten van 500 mg per etmaal, en met twee tegelijk innemen) kunt u dat het beste overleggen met een arts.

Als iemand veel pijn heeft, ook rugpijn, dan verkrampen de rugspieren. Die verkrampte spieren zorgen ervoor dat de rug “beschermd” wordt. Maar ze zorgen er ook voor dat de rug niet soepel kan bewegen en juist dat soepele bewegen dwingt het discusmateriaal weer langzaam op de juiste plek. Daarom werkt een rode lamp of een kruikje: het ontspant de spieren. Warmte doet natuurlijk niets aan de oorzaak maar zorgt wel dat we makkelijker en soepeler bewegen en dus indirect zorgt spierontspanning voor genezing. U begrijpt nu ook waarom de arts soms spierontspanners (diazepam, valium) voorschrijft. Massage helpt op dezelfde manier, maar alleen om daarna met oefenen het probleem aan te kunnen pakken.

Alcohol werkt ook spierontspannend. Ik noem alcohol met enorme reserves, omdat het ook verslavende kanten heeft. Wees bewust van de gevaren van alcohol.

Casus: Eén van mijn patiënten had de ziekte van Bechterew, in een tijd dat daar nog niet zoveel aan te doen was en de medicatie veel minder goed was dan nu. Maar hij had een oplossing gevonden: een stevig glas whisky zorgde ervoor dat hij minder pijn had. De ziekte van Bechterew is echter een chronische ziekte, en hij ging dus chronisch aan de whisky. Na een jaar had hij niet alleen Bechterew maar ook een alcoholprobleem en hij is uiteindelijk overleden aan een levercirrose…. Dat is dus niet de oplossing.

Pijnstillers zijn symptoombestrijders voor noodsituaties. Ze zijn vaak niet bedoeld voor permanent gebruik. Alleen in samenspraak met de arts mag u ze langer gebruiken.

10. Hoe lang gaat de rugpijn duren?

Dat is in individuele gevallen natuurlijk nooit te zeggen, we kunnen alleen naar de statistieken  op de volgende pagina kijken. In ieder geval maken de mensen die actief meewerken aan verbetering een betere kans op genezing dan mensen die passief alle heil van artsen en therapeuten verwachten. Niet iedereen komt van de pijn af. Er is een kleine groep mensen die jarenlang met meerdere of mindere mate van pijn en beperkingen moeten leven. Deze groep mensen moet leren hoe je met chronische pijn door kan leven.

Normaal beloop

Er is een normaal beloop van de rugklachten als iemand na enkele dagen of enkele weken weer alles kan doe wat voorheen mogelijk was, soms met nog wat restpijn. Maar dan word je niet meer belemmerd door de rugpijn.

Afwijkend beloop

Als de klachten niet afnemen of zelfs alleen maar toenemen in de drie weken na het begin van de klachten dan spreken we van een afwijkend beloop. Na drie weken is er nog steeds sprake van veel pijn en wordt u nog steeds veel gehinderd in wat u eigenlijk zou willen doen.

Chronische rugpijn

Hoewel er nog veel onderzoek naar gedaan moet worden, lijken de resultaten tot op heden op het volgende te wijzen: omdat er pijn is, wordt bewegen vermeden, ook het soort bewegen dat tot dan toe niet pijnlijk was. De patiënt wordt zwakker, uithoudingsvermogen en kracht verminderen. Vooral de kracht van de rugspieren neemt snel af, terwijl juist die spieren nodig zijn om de rug te beschermen. De rug wordt extra kwetsbaar en elke nieuwe invloed doet pijn. Waardoor de patiënt nog minder gaat bewegen, een spiraal omlaag dus.

Bovendien lijken bij deze mensen tijdens de nachtrust de lange spieren aangespannen te blijven, onbewust toch om de rug te beschermen, of een soort angstreactie? Resultaat is dan dat de spieren niet uitrusten tijdens de nacht en de patiënt dus moe en verzwakt en stijf opstaat. Uit deze spiraal komen is moeilijk, en eist meer hulp om er weer uit te komen.

Let op: dit stukje over chronische pijn staat zo in de richtlijnen, maar ik vraag me sterk af of dit volledig is. Inmiddels blijkt dat wel tot 20% van de chronische lage rugklachten (dus die rugpijn die veel meer is dan een beetje zeurend en die veel langer bestaat dan drie weken) te wijten is aan een ontstekingsproces, spondyloarthritis. Daar kan je met een beetje bewegen en doorzetten echt niets aan veranderen. Daar moet u mee naar de reumatoloog. Als u er meer over wil weten dan is hier de link naar het verhaal over spondyloarthritis.

11. Wanneer kan ik weer gaan werken

Zo snel mogelijk weer het werk en het normale leven oppakken staat vrijwel altijd garant voor een goed herstel. Maar wel met de juiste houding. Vroeger wachtte men vaak met werken tot het laatste restje pijn weg was maar dat is achterhaald. Juist door thuis te blijven worden de meeste mensen erg inactief en gaat het herstel trager. En van hangen op de bank is nog nooit iemand opgeknapt.

12. Waar kan ik hulp zoeken?

 • Huisarts. Voor diagnose, uitsluiten van andere oorzaken en overleg over medicatie.
 • Fysiotherapeut. Hulp bij revalideren, beter bewegen, spierversterken. Buk- en tiltechnieken, bewegingsangst overwinnen, massage. Voorlichting, houding, hervatten trainingsschema bij sport.
 • Manueel therapeut. Mobiliseert eventuele blokkades.
 • Ergotherapeut. Adviseert over werkplekken en manieren om ermee om te gaan in het dagelijkse leven. Via de werkgever of arbodienst?
 • Orthopeed. Via huisarts, als nodig.
 • Neuroloog. Via huisarts, als nodig.
 • Psycholoog, maatschappelijk werker. Stress kan een enorme rol spelen. Omgaan met chronische pijn moet je leren. Bij stress spannen de spieren en beweegt het lichaam niet soepel waardoor eerder klachten ontstaan.
 • Sportarts.
 • Revalidatie-arts.
 • Pijnpoli. Als de pijn chronisch en heftig is. Niet alle rugklachten gaan over…
 • Sportschool, beweegprogramma’s, sportclubjes.
 • Podotherapeut, als er voetproblemen zijn die invloed op de rug hebben.
 • Woonwarenhuis of meubelzaak, voor een stoel waar je wel goed in kan zitten met steun in de rug. De meeste bankstellen zijn niet gemaakt voor mensen met rugklachten!

Ik denk dat u hiermee de informatie hebt gekregen waarmee u verder kan.

Wat zegt u? Of ik zelf rugklachten heb? Nee, nooit. Ik let op mijn houding, doe veel aan sport en let op wat ik til. En ik ben om te beginnen al gezegend met een goede rug. Wat zijn uw ervaringen?

2 reacties

 1. Hartelijk dank voor uw uiteenzetting!
  Eindelijk lees ik ook iets over kramp in de onderrug.
  Ik hou van wandelen maar na ” 50 meter ” krijg ik kramp.
  Ik ben een vrouw van 68…
  Maar heb vanaf mijn 30 ste die klachten.
  Met Nordic Walking poles gaat het wat beter ..maar uiteindelijk verstijfd mijn rug..
  Af en toe zitten helpt…even.
  Als ik op mijn buik lig..en mijn vriend masseert mijn onderrug…of wrijft erover… dan hoor ik een knak.
  Ik ga Pilates proberen…hoop dat dat helpt voor mijn klachten.
  Nogmaals dank.

  1. Succes. Heb je wel goed uit laten zoeken wat eventueel de oorzaken kunnen zijn? Of althans een aantal oorzaken laten uitsluiten? Start rustig aan en kijk hoe het lichaam erop reageert. Ben benieuwd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.