Arthrofibrosis, littekenweefsel in de knie

Arthrofibrose of arthrofibrosis is een woekering van littekenweefsel ( bindweefsel ) in een gewricht, dat ontstaat door een ontstekingsproces. Het is de meest voorkomende complicatie na een knie-operatie en ontstaat bijvoorbeeld na het plaatsen van een totale knie prothese of na een voorste kruisbandreconstructie. Het kan ook voorkomen na een ernstig trauma aan de knie met bloed in het gewricht. Teveel littekenweefsel kan ook in andere gewrichten voor komen.

U wilt zoveel mogelijk weten: wat is het, hoe komt het, wat is de beste therapie, wat kan de fysiotherapeut en wat kan ik er zelf aan doen? Belangrijk is, dat er in een vroeg stadium nog veel te bereiken is. Als het littekenweefsel eenmaal is gevormd is herstel alleen mogelijk met een operatie, en ook dan is succes niet verzekerd. Dus: voorkomen! Hier leert u hoe.

Eerst een filmpje met uitleg. Hoe meer u weet, hoe beter u ermee om kan gaan!

Wat is normaal en wat niet?

Als een knie gewond is geraakt (operatie en/of ongeluk) dan gaat het lichaam aan de slag om de wond te genezen.

Eerst ontstaat er een ontstekingsreactie. Dat is normaal. Hoe uit zich een ontstekingsreactie?

 • Pijn (dolor)
 • Roodheid (rubor)
 • Zwelling (tumor)
 • Warmte (calor)
 • Bewegingsbeperking (functio laesa)

Nu gaat het lichaam de problemen oplossen. Dat gebeurt met littekenweefsel. Littekens zijn goed, maar niet in een gewricht! Littekenweefsel in de knie zorgt ervoor dat u niet meer volledig kan buigen en strekken en heel veel pijn hebt als u dat toch probeert. Omdat het zoveel pijn doet, bewegen veel mensen minder, waardoor de littekens nog meer kunnen verkleven en het probleem alleen maar groter wordt.

Wat zijn de problemen?

De knie wordt na de operatie vaak pijnlijk en in ieder geval stijf. Hoe hard er ook geoefend wordt, na verloop van tijd wordt de knie eerder stijver dan beweeglijker. Na een knie-prothese hoor je normaal gezien 110 graden te kunnen buigen, dat is voldoende om te kunnen fietsen. Maar door arthrofibrosis neemt de buigingsmogelijkheid af tot veel minder dan dat, bijvoorbeeld tot 70 graden of nog veel minder. Fietsen is dan niet mogelijk, traplopen een probleem, en daarbij blijft de knie enorm veel pijn doen. Daarnaast is de knie vaak dik, rood en warm. Je ziet dat de genezing niet voorspoedig loopt.

Ook strekken gaat vaak niet volledig meer. Als een knie de laatste 5 of 10 graden niet meer kan strekken, dan merk je dat onmiddellijk in het looppatroon. Je gaat mank lopen.

In welke gewrichten komt arthrofibrose voor?

Arthrofibrosis kan, meestal na een operatie, maar soms ook na een trauma, ook ontstaan in het schoudergewricht, het heupgewricht, in de enkel en de pols. Het komt het vaakst voor in de knie, zodat we die hier bespreken. Maar alles wat hier gezegd wordt geldt ook voor de andere gewrichten.

Hoe vaak treedt deze littekenvorming in de knie op?

Dat is een heel moeilijk punt, tijdens mijn zoektocht ben ik een groot aantal cijfers tegen gekomen, die heel sterk uiteen lopen. Sommige chirurgen vertellen dat deze complicatie bij hun bij minder dan 1% van de gevallen voorkomen. Anderen, die gespecialiseerd zijn in de bestrijding van arthrofibrosis, hebben het over 45% van de gevallen. Ook werd 10% genoemd.

Ik kan, als fysiotherapeut, geen oordeel vellen over wie er gelijk heeft. Maar 1% lijkt mij aan de lage kant, gezien het aantal gevallen dat ik zelf ben tegen gekomen, en de verhalen die mensen vertellen op deze site. En 45% lijkt mij veel te hoog. De waarheid zal wel in het midden liggen.

Een ding is zeker: als je niet op past dan gaat het verkeerd. Ik ben dan ook tegen het gebruik van een kussentje onder de knie tijdens het slapen na een knie-operatie. De knie moet vanaf dag 1 goed gaan strekken!

De term arthrofibrose

In Nederland hoor je zelden de term arthrofibrose, maar mensen hebben soms wel een hersteloperatie nodig omdat er teveel littekenweefsel in de knie is gekomen na een eerdere operatie. Soms wordt ook de knie door bewogen onder narcose als de beweeglijkheid niet voldoende is en zich niet herstelt na een eerdere knieoperatie. In Duitsland is de term arthrofibrosis veel gangbaarder en ook in de VS gebruiken ze deze term om dit probleem aan te duiden. In de literatuur worden de volgende benamingen gebruikt: Arthrofibrosis, artrofibrose, littekenweefsel.

Mijn gewrichtsbewegingen zijn beperkt. Het ik nu arthrofibrosis?

Nee, er is een aantal andere oorzaken van buig-beperkingen:

 • Te korte spieren
 • Teveel vocht in het gewricht (het gewricht is nog geïrriteerd)
 • Mechanische factoren, zoals een kapotte meniscus of een cyclops (zie verderop)
 • Als de botten niet recht meer staan, door welke oorzaak ook
 • Wanneer er pezen gescheurd zijn,
 • Indien de operatie niet goed is geslaagd, en structuren in de knie niet op hun plaats liggen
 • Als er zenuwbeschadigingen zijn.

Er is dus altijd een goed onderzoek nodig. Helaas is littekenweefsel niet (goed) te zien op een foto of een een mri.

Wanneer en waar treedt littekenvorming in het gewricht op?

Vooral de knie wordt beschreven, en dan met name na een voorste kruisband operatie of na een nieuwe knie (totale knieprothese). Maar ook in de andere grote gewrichten kan dit fenomeen optreden.

Ontstaan van arthrofibrosis, wie krijgen het?

Er ontstaan bindweefselstrengen en littekenweefsels in de knie en dat hoort er niet. Er is nog geen volledige wetenschappelijke verklaring voor die verklaart wie er last van krijgt en waarom het ontstaat. Hoe dan ook, er is een operatie (meestal is dat de oorzaak maar het komt ook voor zonder operatie) en de genezing daarna verloopt niet zoals het hoort. In veel gevallen is het pure pech, het lichaam reageert anders dan verwacht. Zie het in die gevallen als een allergie: De meeste mensen eten gewoon pinda’s maar sommigen worden er heel ziek van. Dat kunnen zij zelf ook niet helpen. Toch zijn er wel bekende risicofactoren:

 • Als er te weinig tijd zit tussen een ontstekingsreactie van de knie en een operatie, zoals wanneer iemand de kruisbanden heeft afgescheurd en de operatie vindt te snel plaats. De knie heeft dan niet tot rust kunnen komen en reageert te heftig op de operatie. Als richtlijn houden veel chirurgen minstens 3 weken aan tussen het scheuren van de kruisband en de operatie. In die tijd kunnen de weke delen helen en kan de beweeglijkheid weer toenemen. Bij mensen die binnen 1 week werden geopereerd komt arthrofibrose veel vaker voor! Belangrijke criteria: de manier waarop het ongeluk de knie heeft bezeerd, de ernst van de verwonding, de heftigheid van de ontstekingsreactie, de kracht van de spieren en de beweeglijkheid van het gewricht.
 • Te heftige pijn vlak voor of na de operatie. Er worden vaak stevige pijnstillers voorgeschreven, gebruik die!!! Zonder die pijnstillers kan u en zal u niet voldoende oefenen en ontstaan er vanzelf problemen…
 • Een fysiotherapeutische behandeling door de pijngrens heen. Bijt niet op uw kiezen, zeg het als het pijn doet! En natuurlijk moet de fysiotherapeut ook goed opletten, het is niet uw schuld. Oefenen doen we binnen de pijngrens.
 • Na de operatie is er te weinig of te laat bewogen en geoefend en krijgt de knie de mogelijkheid om vast te groeien door littekenweefsel. Na een voorste kruisbandoperatie krijgt de patiënt eerst een spalk. Vroeger moest die spalk langer om, inmiddels wijst onderzoek uit, dat een kortere tijd spalk en sneller oefenen leidt tot betere bewegingsresultaten en minder arthrofibrosis.
 • Sommige mensen zijn zo bang voor pijn en schade in het gewricht dat ze te weinig oefenen. Juist daardoor kan weer schade ontstaan. Overigens zag ik dat maar zelden.
 • Te snelle en te heftige oefeningen na de operatie.
 • Infecties of bloedingen binnen het gewricht kunnen voor littekenweefsel zorgen doordat het gewrichtskapsel gaat reageren. Er komt dan sneller en meer littekenweefsel. Ook zal men door de bijbehorende pijn minder gaan bewegen en oefenen.
 • Beschadigingen binnen het gewricht die zijn ontstaan tijdens de operatie.
 • Verkeerd geplaatste transplantaten en inklemming van weefsels.
 • Reactie van het lichaam op het vreemde materiaal binnen de knie.
 • Langdurige gewrichtsirritatie.
 • Suikerziekte en andere systeemziektes maken de gewrichten extra kwetsbaar.
 • Sommige mensen maken meer en grotere littekens aan dan anderen, niet alleen op de huid maar ook in de knie. Genetische factoren spelen een rol.

U ziet het probleem al: te laat of te weinig oefenen is even slecht als te vroeg of te heftig oefenen. Oefenen dwars door de pijngrens heen is altijd slecht! (au is ho!) Te snel stoppen met oefenen is ook weer niet goed. Helemaal zonder pijn gaat dus niet lukken. Maar meestal gebeurt het zonder dat u er schuld aan heeft. Pure pech…

In de literatuur wordt vegetatieve ontregeling samen met mechanische stress genoemd als oorzaak van arthrofibrosis. Vegetatieve ontregeling, dat is als het lichaam te heftig reageert op wat er gebeurt. Teveel pijn, te heftige ontsteking. Die pijn op zich kan dus reacties teweeg brengen die litteken-woekeringen gaan laten ontstaan. Met andere woorden; het lichaam reageert te sterk en probeert te hard om de schade te herstellen. Daarom is het ook zo belangrijk dat u de medicatie na de operatie op de juiste manier en in de juiste dosering in neemt. Als de pijn af neemt en de ontsteking vermindert, dan vermindert ook het gevaar op een vegetatieve dysregulatie.

Mechanische stress is schade die aangebracht wordt, bijvoorbeeld door een operatie of door een val of ongeluk. Natuurlijk reageert het lichaam daarop, het zou gek zijn als dat niet gebeurde. Alleen, soms reageert het te heftig!

U heeft het in de voorgaande opsomming al gezien: zowel te weinig oefenen als teveel oefenen kan tot problemen leiden.

Cyclops syndroom na voorste kruisband reconstructie

Een geval apart. Soms ontstaat er na een voorste kruisband reconstructie een balvormige groei van het bot bij de aanhechting van het nieuwe ligament: een cyclops (eenoog). Waarschijnlijk een reactie op irritatie en een gevolg van te lang na de operatie niet bewegen, niet volledig strekken. De knie kan wel gewoon buigen, maar strekken is beperkt en pijnlijk. Dit kan alleen met een operatie verholpen worden.

Therapie

 • Preventie van bewegingsbeperkingen is heel belangrijk. Het devies is: zo snel mogelijk na de operatie gaan oefenen. Passieve en toenemende actieve oefeningen om de beweeglijkheid (ROM, Range Of Motion)van de knie te verbeteren zijn zeer zeer belangrijk. Te lang na de operatie niet bewegen is heel fout. De fysiotherapeut is vaak de eerste die ziet dat de genezing niet volgens schema gaat: er blijft teveel pijn, de beweeglijkheid van de knie neemt niet voldoende toe of neemt zelfs af.
 • Na een voorste kruisband reconstructie krijgen veel mensen nog een brace. Die moet er voor zorgen dat de extensie (het strekken van de knie) gewaarborgd blijft. Het gebruik van een brace is weliswaar wijdverspreid maar toch niet helemaal bewezen effectief. Vaak mag de brace wel af voor het oefenen bij de fysiotherapeut. Na een arthrofibrosis-operatie is een extensie-brace waarschijnlijk wel zinvol.
 • Als dat allemaal niet werkt, dan kan er worden doorbewogen onder narcose (dat wil u echt niet zonder narcose!). Door de kracht en de schade (bloeding in het gewricht, afgescheurde weefsels, opnieuw veel pijn) die opnieuw in het gewricht wordt aangebracht (mechanische stress) kan er opnieuw een ontstekingsreactie met extra littekenvorming ontstaan. Zowel te heftige manipulatie (doorbewegen) als te late manipulatie zijn fout. Eigenlijk zijn niet alle chirurgen ervoor om dit te doen en zal deze therapie misschien in de toekomst minder worden gebruikt.
 • Manipulatie onder narcose in combinatie met het weghalen van littekenweefsel via een kijkoperatie is een mogelijkheid. Als het littekenweefsel al wat langer bestaat ( langer dan anderhalve maand) dan is deze combinatie zeer effectief.
 • De laatste mogelijkheid is een operatie waarbij de hele knie open gaat en waarbij het overtollige littekenweefsel en de bindweefselstrengen worden weggesneden en eventueel ook fout aangelegde kruisbanden worden hersteld. Het mooiste is als een nieuwe operatie met goede therapie voorkomen kan worden.
 • Na een herstel-operatie  vanwege arthrofibrose kan gebruik worden gemaakt van een CPM machine.  Soms wordt ook al na een eerste operatie een CPM machine ingezet, als de schade in de knie dusdanig groot is dat de chirurg al direct ziet aankomen dat er een risico op arthrofibrose is. CPM = Continuous Passive Motion, een slee die in bed ligt en waar u uw been in vast maakt. Dan zorgt een motortje daarin dat de knie bewogen wordt, zowel strekken als buigen wordt op die manier geoefend. Je kunt heel precies instellen hoeveel strekking en hoeveel buiging er moet worden gemaakt. Dit apparaat kan zowel in het ziekenhuis, het verpleeghuis als thuis worden gebruikt, en dan weer gedurende uren achtereen, of een aantal malen per dag een uur. Ik ben er erg voor na een hersteloperatie.

Wat doet de fysiotherapeut bij arthrofibrosis?

Fysiotherapie is gericht op het verkrijgen van normale beweeglijkheid, kracht, en het goed kunnen gebruiken van de knie, dus lopen, traplopen, opstaan en gaan zitten. Een fysiotherapeut begeleidt u hierbij. Hij of zij weet wat het normale verloop is en ziet snel als het verloop van de revalidatie niet normaal verloopt. De fysiotherapeut heeft antwoord op uw vragen en zoekt samen met u naar oplossingen. Ook krijgt u op het juiste moment oefeningen om mobieler en sterker te worden, en daarbij wordt niet alleen gekeken naar de knie, maar naar de hele mens.

De oude dame kreeg op haar 84e een nieuwe knie. Ze liep vanwege evenwichtsstoornissen al lang met een rollator. Na de korte opname rond de operatie ging ze naar een revalidatie-inrichting. Daarna kwam ze weer terug in het verzorgingshuis. Ze nam een overdracht mee van de fysiotherapie in de revalidatie-inrichting: De buiging (flexie) was geen 110 graden maar slechts 90 graden. Verder waren er geen problemen. Het protocol schrijft 110 graden voor. Of wij met intensieve oefentherapie dat wilden proberen te bereiken. Eerst een anamnese: hoe gaat het en waar hebt u behoefte aan. Ze barstte spontaan in snikken uit: dat buigen deed zo´n enorme pijn… Gingen wij haar ook zoveel pijn bezorgen? We keken hoe ze liep, dat was geen probleem. Ze liep pijnvrij met rollator, kon gemakkelijk in en uit de stoel komen, en had verder geen problemen. Pijnvrij, behalve bij de fysio. Fietsen deed ze allang niet meer. Het gebrek aan buiging kan wijzen op een arthrofibrose, en dan wordt het vaak erger. Daar moet je dus erg voor oppassen. We spraken samen af dat zij goed oplette of het niet erger werd, en wij kwamen zo nu en dan even controleren. En verder accepteerden we de 90 graden. Het ging prima en zonder problemen. Geen tranen meer en een pijnvrije knie. Niet alles moet volgens protocol, en niet alles gaat dan fout!

Wat kan ik zelf doen om arthrofibrosis te bestrijden?

 • Netjes de ontstekingsremmers / pijnstillers slikken die u voorgeschreven zijn. Niet stoer doen, gewoon slikken!
 • Cryotherapie. Duur woord voor koude-applicatie. U legt een koudecompres (bij de apotheek, kost een paar euro) in de diepvriezer, en als die goed koud is legt u die op de knie. Wel een doek er tussen, anders krijgt u vries (brand)blaren. Werkt enorm pijnstillend en de zwelling wordt er minder door. Heerlijk als de knie warm en dik is!
 • Onmiddellijk met fysiotherapie starten. Hoe eerder hoe beter.
 • Niet door de pijngrens gaan. Au is ho. Die pijn is een waarschuwing dat u door een grens heen gaat. Dan gaat de knie irriteren, wordt extra dik en pijnlijk en dan ontstaan er problemen.
 • Goed zorgen voor strekking in de knie. Geen 8 uur slapen met een kussentje onder de knie: die kan na 8 uur echt niet meer strekken en dan hebben we de poppen aan het dansen! Leg regelmatig een opgerolde handdoek onder de enkel en laat de knie even doorhangen. Duw hem actief naar beneden.
 • Elk uur van de dag dat u wakker bent even oefenen. Liever heel vaak een beetje oefenen dan 1x per dag heel stevig! Elk uur is een optie, maar binnen de pijngrens.
 • Zeker niet alleen oefenen bij de fysiotherapeut. Daar komt u maar enkele keren per week, en het is de bedoeling dat u enkele keren per DAG oefent!
 • In zit op een stoel met een handdoek onder de voet. Dan de knie buigen en de voet naar u toe trekken zodat de knie langzaam naar en door de 90 graden komt.
 • Mijn favoriet: zie filmpje! Zodra het mag, zet u een hometrainer in de kamer en ga daar verdeeld over de dag een aantal malen op zitten. Liever 5 maal 3 minuten dan een maal 15 minuten. Liefst nog vaker! Het zadel zet u zo hoog dat u nog net bij de trappers kan met uw voeten. (als dat veilig is in verband met uw leeftijd.) Nu gaat u wiegen: u beweegt de trappers naar voor en achter zodat de geopereerde knie telkens even buigt en weer strekt. Als u de trappers nog niet rond krijgt, dan is dat geen probleem. Na een korte tijd wordt de knie al soepeler en vaak krijgt u de trappers dan wel rond. Dan even rustig en redelijk pijnvrij peddelen. Als het makkelijker gaat, dan zet u het zadel een gaatje lager en u start opnieuw met wiegen, en daarna weer ronddraaien. En dan nog een gaatje lager! Vergeet niet dat u als u klaar bent het zadel weer hoog zet, want over een uur is de knie opnieuw stijf. Als de knie te heftig reageert, dik wordt en erg veel napijn geeft, overleg dan even goed met de fysiotherapeut.  Naar mijn mening zou iedereen na een knie operatie een hometrainer in de kamer moeten zetten!
 • De eerste zes weken na de operatie bent u intensief en voornamelijk bezig met de bewegingsmogelijkheden van de knie te behouden en te verbeteren. Besteedt daar veel tijd en aandacht aan!

Een apparaat (cpm machine) thuis om de knie door te bewegen

De chirurg kan beslissen dat u een CPM machine mee naar huis krijgt. Dat zijn dure machines en niet erg goed verkrijgbaar. Het is veel makkelijker om een goede buig-machine in huis te halen: ze heten hometrainer. U gaat erop zitten, zadel hoogste stand, en schommelt rustig binnen de pijngrens naar voor en achter. Elk uur een paar minuten. Let op de reactie van de knie! Teveel reactie is te heftig, te weinig reactie: u kan iets verder gaan met de oefeningen.

Hier gaat u naar algemene informatie over wat er gebeurt na een knie-operatie.

Ik ben erg benieuwd naar hoe het u is verlopen, en anderen kunnen daar ook weer van leren.

Op deze pagina nodig ik u uit een reactie achter te laten als bij u de knie operatie het herstel zonder problemen is verlopen, want dat is altijd nog in de meeste gevallen zo. Waarom? Gewoon om anderen een positief geluid te laten horen na alle ellende die je ook kan krijgen.

Deze website wordt gesponsord door middel van Google advertenties. Zij maken het mogelijk om de website in de lucht te houden. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft.

Mist u nog dingen, of heb ik iets verkeerd beschreven? Hoe verloopt het bij u? Hebt u nog goede tips voor uw lotgenoten? Reacties zijn zeer welkom!

92 reacties

 1. Vraagje. Ik heb zo’n arthrofibroseknie die na 4 jaar is “uitbehandeld” maar natuurlijk niet beter wordt. Een nieuwe operatie (evt. in het buitenland) vind ik een te grote gok (na elke ingreep verslechterde het). Zijn er ook behandelaars die zich bezig houden met het leren leven met zo’n knie? (denk aan hoe belasten, aandacht voor andere been en rest van lichaam etc)?

  1. Beste Brigitte,
   Wat naar!! In principe zullen de meeste fysiotherapeuten je kunnen begeleiden bij het leren leven met een handicap. Veel mensen krijgen met het klimmen der jaren ergens last van, waardoor ze beperkt worden. Leven met een lijf dat niet wil zoals je dat gewend was is niet makkelijk. Maar oefenen en bewegen blijft voor iedereen nodig. Ik wens je veel sterkte!

 2. Wat een duidelijk artikel. Goed om te lezen. De verschillende artsen die ik tot nu toe gezien hebben, hebben het me niet zo duidelijk uit kunnen leggen.

  Ik heb inmiddels bijna 4 maanden geleden bij een val tijdens het sporten mijn knie flink beschadigd.
  In eerste instantie dacht men dat alleen de mediale knieband was ingescheurd, maar omdat ik pijn en een flinke mobiliteitsbeperking bleef houden, heb ik uiteindelijk een MRI scan gekregen. Daaruit bleek dat ook mijn meniscus gescheurd was en de voorste kruisband is afgescheurd. Ook zit er een bone bruise.

  Mijn knie kon direct na de val niet meer bewegen, dat deed helse pijn. Ik kreeg een spalk die dag en nacht om moest voor twee weken.
  Na die twee weken kon ik het been niet helemaal strekken en zeker niet buigen.
  De arts zei dat dit kwam door vocht in de knie. Gewoon gaan lopen, gaan belasten binnen de pijngrens en het komt wel goed, was het advies.
  Maar lopen ging niet binnen de pijngrens. Ik bleef flink pijn houden, vooral bij het buigen. Ik kwam toen op ongeveer 70 graden.
  Ik ben wel eens met mijn voet ergens achter blijven haken en daardoor per ongeluk mijn knie te ver door gebogen. Van de pijn die dat opleverde, ben ik toen flauw gevallen.
  De fysio heeft mij toen terug gestuurd naar de orthopeed.
  Die gaf aan dat het erbij hoorde. Ik kon nog niet geopereerd worden, omdat de knie eerst mobiliteit terug moet krijgen. Maar hoe doe je dat met zulke pijnklachten?

  Ik ben voor een second opinion naar een kliniek gegaan. De arts daar wist gelukkig van aanpakken. Hij zette een echo apparaat tegen mijn knie aan en kon direct vertellen dat het littekenweefsel was dat mij zoveel pijn en beperkingen opleverde.
  Ik heb een injectie met ontstekingsremmers en een pijnstiller gekregen. Die leek de eerste week daarna super goed te helpen.
  Ik kon ineens mijn knie veel beter bewegen. Ik kan helemaal rondkomen op de hometrainer en ik loop een stuk beter.
  Maar het begint nu weer af te zwakken.
  Ik merk dat ik weer steeds meer pijn heb (ik wordt ’s nachts meerdere keren wakker van de pijn) en het zadel van de hometrainer moet weer een tandje hoger, omdat het anders niet lukt.
  Van de arts hoefde ik niet terug als ik 4 weken na de injectie kan lopen en fietsen.
  In de breedste zin van het woord kan ik lopen en fietsen, maar niet zoals ik zou willen en zeker niet zonder pijn. Ook heb ik heel snel last van een zwelling, die er steeds langer over doet om te verdwijnen.
  Zit ik op de goede weg, of klopt het nog steeds niet?

  1. Beste Linda,

   Wat moet dat een val zijn geweest, knie in puin… Wat een pech.

   Meestal geneest een knie vanzelf weer een beetje, en vaak kunnen ze de knie niet opereren als die nog dik en ontstoken is. Maar soms reageert het lijf gewoon niet zoals het hoort. Vergelijk het met pinda’s eten. De meeste mensen nemen achteloos een handje nootjes en hebben daar geen problemen mee. Maar sommigen reageren er volkomen verkeerd op. Geen idee waarom, maar het gebeurt. Dat is met dit soort littekenweefsel ook zo. Het is gewoon pech, heel grote pech.

   Die arts uit die kliniek had de zaak goed in de gaten, dat wekt vertrouwen. Als jij je nog zorgen maakt en ziet dat het niet volgens verwachting gaat, dan gewoon weer een afspraak maken.

   Overigens, bedenk wel dat je een dubbel probleem hebt: Knieband, kruisband en meniscus hebben schade en dwars daardoorheen speelt het littekenweefsel een rol. Je kan helemaal niet meer zien wat nou waarvandaan komt en hoe je dat kan behandelen. Ik zou die arts toch zeker weer om hulp vragen: Waar komt die pijn vandaan en hoe moeten we verder. Verder doe je er alles aan, jij doet niets verkeerd!
   Heel veel succes, hoop dat het weer in orde komt, Conny

 3. Ik heb in april 2022 een nieuwe knie gekregen. Na verloop van tijd kon ik de knie steeds minder goed buigen. Zwelling en bloed in de knie. Oorzaak leek een dispositie van de patella. In november 22 ben ik opnieuw geopereerd. Patella is gevlakt en heeft een dopje gekregen. Zou nu goed moeten zitten. Tegelijkertijd is er veel littekenweefsel aangetroffen. Dik als “ spekzwoerd” zoals de orthopeed schrijft. Arthrofibrose. Nu ben ik op zoek naar de juiste behandeling om te voorkomen dat het terugkeert. Heeft u of iemand ervaring met revalideren in Duitsland? Daar lijken ze een stuk verder te zijn met de herkenning en behandeling van artrofibrose. Ik hoor/lees het graag.

  1. Hallo Jan-Luc Coenen,
   Ik had ook heel veel Arthrofibrose ,niemand deed wat voor me hier in Nl. In februari was ik het zo beu al meer dan 6 jaar pijn en na lang zoeken kwam ik bij de Arthrofibrose website http://www.arthrofibrose.info
   die kunnen je helpen. Ik ben nu net 1,5 week thuis en ik kan lopen, fietsen , zo blij dat ik daar gekomen ben. Herr Domanski is super hij kan je helpen, Groetjes Helma van Lingen

 4. Goedemorgen,

  13 jaar geleden heb ik op mijn 18e mijn voorste kruisband gescheurd tijdens een hockeywedstrijd. Operatie (hamstring-techniek) en revalidatie is hierna zonder problemen verlopen. Beter kon niet. Ik voelde na de revalidatie geen verschil met mijn goede been, ik heb zonder problemen allerlei sporten kunnen doen, 13 jaar lang.

  Helaas afgelopen januari met ski-ongeval vkb weer gescheurd (verder geen beschadiging aan knie). Hierna advies gekregen opnieuw te opereren, maar dan met quadriceps techniek + ALL-versteviging. Het is nu bijna 3 weken geleden sinds de operatie. Herstel gaat veel moeizamer. Knie is dik, stijf en pijnlijk bij buigen (strekken gaat ok). Nog steeds moeite met 45 graden buigen, terwijl ik bij de fysio de 60 graden moet proberen te halen op een buig-strekapparaat. Bij het lopen met krukken voel ik constant de stijfheid van m’n knie (veert steeds terug bij buigen). Ook last van mijn littekens en huid om de littekens heen. Ik heb ervaar nu veel pijn tijdens de revalidatie, terwijl ik dat eerst niet had. Daarnaast, voel ik enorme pijn aan de bovenkant van mijn kuitbeen (fibula) als ik mijn been nog verder dan 45 graden buig. Als ik echt mijn uiterste max bereik (55 graden) komt daar een ondraaglijke pijn en merk ik dat ik niet nog verder kan.

  Wat is de oorzaak van deze pijn? Waarom heb ik zoveel moeite met buigen deze keer? Zou het al door littekenweefselvorming kunnen komen, of kan dat nog niet in deze periode? Of is het puur door de vocht in de knie? En moet ik echt door de pijngrenzen heen oefenen bij de fysio? Ik heb het idee dat ik bijna niet vooruitga in mijn herstel (ook al zit ik pas op 3 weken), al helemaal als ik het vergelijk met mijn eerste revalidatie. Ik heb nog nooit zo’n pijn ervaren bij het buigen. Ook niet na het scheuren van mijn kruisband (voor de operatie), toen mijn knie ook vol met vocht zat. Mijn eerste controle-afspraak met de orthopeed is pas 2 maanden na de operatie. Moet ik niet al eerder langs? Of moet ik wachten tot de zwelling verdwenen is?

  Alvast bedankt.

  Met vriendelijke groet,
  Ivanka

  1. Hi Ivanka,

   Wat jammer dat het niet loopt als verwacht.

   Ik kan echt niet zeggen of dat komt door littekenweefsel of door zwelling. Gebruik je thuis wel een hometrainer om de beweeglijkheid te bevorderen? 2x per week op een apparaat gaan is veel te weinig. Dan kan je ook niet verder komen. 4x per dag, of zo mogelijk vaker, zorgt ervoor dat je meer binnen de pijngrens kan blijven en de beweeglijkheid kan onderhouden. En dan starten met schommelen, niet meteen rondjes draaien want dat lukt nog niet. En dan daarna goed koelen!

   Bel even met de afdeling in het ziekenhuis om te vragen of je eerder mag terug komen, of overleg het goed met je fysio.

   Overigens denk ik dat je de eerste operatie niet mag vergelijken met deze laatste operatie. Je weet niet hoe kapot het was en wat ze hebben moeten doen om de zaak te repareren. Bedenk wel dat je kruisband gescheurd is, maar dat er waarschijnlijk meer schade was in de knie. Het is heel moeilijk om alleen een kruisband te scheuren zonder dat andere structuren in de knie ook overrekt of gekneusd zijn. En het was al een niet-nieuwe knie meer…

   Heel veel sterkte, hoop dat het snel weer de goede kant op gaat!
   Groetjes, Conny

 5. Heb een tijdje geleden al een bericht op deze site gezet. Ben al bijna 1,5 jaar aan het tobben met een hemi-prothese. Nieuwe orthopeed ontdekte een neuroom onder het litteken. Daar is een zenuwblokkade in gezet. Bijzonder pijnlijk. Helaas zijn er op andere plekken onder het litteken ook nog zeer pijnlijke zenuwknoopjes. Begin een beetje moedeloos te worden. Pijnstillers helpen niet. Heeft iemand dit ooit gehad? Zo ja, wat is er aan gedaan?

 6. Ik ben 8 weken geleden geopereerd aan een mediale bucket handle in mijn meniscus. Omdat mijn knie op slot zat, ben ik binnen één week geopereerd. Na de operatie was er een bloeding in mijn knie waardoor ik twee weken weinig kon bewegen. Vandaag heeft de orthopeed vastgesteld dat ik littekenweefsel heb ontwikkeld. In welk stadium zit ik nu precies en is dit nog allemaal te verhelpen? Ik ben de gehele tijd twee maal per week naar de fysiotherapeut geweest om te mobiliseren.

  1. Beste Joris,
   Hier kan ik uit de verte natuurlijk geen antwoord op geven. Vraag dit aan je fysiotherapeut of je chirurg. Vaak is het ook voor hun moeilijk om te zeggen hoe het verloop zal zijn. Het enige dat je kan doen is bewegen, bewegen en bewegen. Ga als dat mag op de hometrainer!!
   Succes, Conny

 7. Hai, al eerder wat geplaatst. 4 dec tkp, na complicatie doorgebogen in maart. 5 weken cpm, van 4 keer 2 uur p dag afgebouwd naar 1 keer p dag 1 uur. Fysiotherapie 3 keer per week.
  Nu, 9 maanden later ben ik verre van hersteld. Zeer veel last van oedeem, knie buigt actief naar 100, passief met moeite 110. Veel pijn, sinds maart aan tramadol. Alles wijst op verkleving. De arts zegt niets voor mij te kunnen doen, dat het met tijd minder wordt. Net als een frozen shoulder. Dus nog jaren te gaan. Ik ben zeer beperkt, kan nog steeds niet lopen zonder kruk. Spieren zijn ondanks oefeningen zwak. Wat kan ik nog doen??

  1. Ik ben in samenspraak met de fysio nu 3 x per week in de sportschool te vinden. Dit helpt goed, maar nog steeds tijdelijk. Ik bedoel, als ik net bij sportschool ben geweest dan gaat de buiging beter, maar na een uur neemt die weer af. Ik ben op 3 maart geopereerd, 26 mei doorbewogen, CPM thuis gehad tot 17 aug, actief iets meer dan 90 graden nu, passief haal ik misschien net de 100 graden. Mijn steven is nog steeds om de 110 te halen. Ik ben bijna 55 jaar. Ik hoop echt in mrt 2021 die 110 graden te hebben gehaald. Dus op jouw vraag: war kan ik nog meer doen? Misschien kan je naar een goede sportschool gaan die ook begeleiding geven? Is wel duur maar ik heb het er nu wel voor over omdat ik zie dat het toch langzaam beter gaat. De buiging loopt in ieder geval niet terug. Ik denk zeker te weten dat ik ook litteken weefsel heb (dit heb ik namelijk in mijn buik ook) Ik schijn hier gevoelig voor te zijn. In ieder geval veel succes en ik hoop dat je mijn reactie niet te uitgebreid vond. Groetjes Marion

 8. Op 9 maart 2020 net voor de Corona lockdown geopereerd aan een nieuwe knie. Na de operatie complicatie van een scheenbeenbreuk, doordat er te hard getimmerd is, dus ipv direct gaan lopen naar 25% belasten en door Corona geen fysio. Het buigen van de knie is daardoor (te) langzaam gegaan. Na 7 weken (29 april) controle chirurg kijken of de breuk geheeld was en de knie belast kon gaan worden., dit was het geval. Nu ook geen echte fysio, waardoor je alles zelf moest gaan doen. Tussendoor nog een keer bij de chirurg langs geweest omdat ik veel twijfel heb. Buigen zit inmiddels op plm. 90/100 graden, last van de aanhechting buitenland/kuitbeen en er zit links op mijn knie een dikke bult. Wat te doen ? Nieuwe afspraak chirurg maken ?

  1. Beste Monica, wat een timing en wat een pech… maar wel goed dat je de knie weer zo ver kan buigen. Misschien kan je nu naar de fysiotherapeut en kan die een goed advies geven? Of de huisarts? En als je het toch niet vertrouwt, bel dan inderdaad naar de chirurg. Succes!!!

   1. Inmiddels maanden verder en eigenlijk niet veel vooruitgang geboekt, 3x in de week naar de sportschool, 2x fysio, maar verder als 90/95 graden komt de knie niet, knie is gauw dik, fietsen kan niet, lopen gaat moeizaam. Dinsdag afspraak chirurg, hoop dat hij besluit tot operatie. Bijna een jaar verder en er niet op vooruitgegaan.

    1. Ik hoop dat de chirurg een goede oplossing weet! Houd je ons op de hoogte? Akelig allemaal, je hoopt zo dat het anders loopt dan dit!
     Sterkte, Conny

  2. Ik zou naar een fysio gaan, die heeft meer verstand van oefenen en van mensen bij bewustzijn (ipv onder narcose). Misschien kan een voetreflextherapeut helpen om energie in je been te verbeteren, helaas wordt dit niet vegoed door zorgverzekeraar.

 9. Hallo, op 4 december heb ik een tkp gekregen. Ik ben nog jong, 47 jaar, maar de knie was door artrose echt helemaal op.
  In de eerste weken na de operatie erg veel pijn gehad, vooral de spieren. Ook de aansturing van de spieren wilde niet lukken, vooral het heffen van het been. Zodoende is het oefenen laat op gang gekomen. Vanaf begin januari, na 5 weken, haalde ik een buiging van 80 a 85 graden en dit is zo gebleven tot nu, begin maart. Hoe hard ik ook werk, de buiging gaat niet verder. Ik heb ook last van oedeem, werkt ook niet mee.
  In samenspraak met de fysiotherapeut heeft de orthopeed besloten tot doorbuigen van de knie. Ik kan maar weinig ervaringsverhalen vinden. Ik weet wat het doorbuigen inhoud, maar hoe kom je er uit? Helemaal terug bij af? Kans van slagen? Hoe verder? Is oedeem een beperkende factor? Ik ben best nerveus voor de ingreep, bang dat het niet meer goed komt.

  1. Wie heeft er ervaringen? Positieve en negatieve? Wie kan er wat over zeggen? Er moeten toch voldoende ervaringsdeskundigen hier terechtkomen? Graag jullie bijdrage!

  2. Doorbuigen viel me ontzettend mee! De arts boog door tot 130 graden. Roesje gehad en prima eruit gekomen. Eerste 20 uren in t ziekenhuis in de cpm, nu al week thuis met cpm. Ik kom tot 120 graden en ik kan al voorzichtig aan op de hometrainer. Erg blij met deze doorbraak. Er zat inderdaad littekenweefsel dwars, niet veel maar genoeg voor een blokkade. Nu op naar herstel!

   1. Beste Yvonne,
    Fijn te horen dat dit dus eigenlijk reuze meeviel. Mooi zo!
    Succes met de verdere revalidatie!
    groet, Conny

  3. Beste Yvonne,
   Dit is een vraag aan jou. Op
   22 okt jl een hemi-prothese gekregen. Herstel verliep voorspoedig tot febr 2020. De knie ging steeds meer pijn doen. Toch rustig blijven oefenen op de hometrainer. Helaas wordt de pijn na het oefenen alleen maar erger en de knie steeds stijver. Ben doorverwezen naar het Erasmus MC voor nader onderzoek. Wijzen mijn klachten op arthrofibrose of juist niet? Inmiddels loop ik weer met krukken en neem ik pijnstillers. De knie is niet rood. Er zit hier en daar wel vocht rondom het gewricht. Vast bedankt voor je reactie

   1. Beste Liesbeth,
    Het zou niet professioneel zijn daar een uitspraak over te doen vanuit de verte. In het EMC zitten de specialisten, ik zou maar op hun vertrouwen. Succes!
    Conny

   2. Hai,
    Ik heb na het doorbuigen nu dezelfde klachten als jij. Veel pijn, stugheid en vocht. Chirurg geeft aan niets te kunnen doen. Binnenkort ga ik toch eens vragen om second opinion.

  4. Goedemiddag Yvonne. Ik las net uw verhaal over het niet verder komen met buigen dan max 85 graden.
   Ik heb ook een tkp gekregen en toevallig ook 47 jaar oud en mij hebben ze 2 weken geleden de knie onder narcose doorgebogen.
   Onder narcose hebben ze 130 graden gehaald,die heb ik bij bewust zijn niet meer gehaald,het max is met pijn en moeite 120 graden geweest met de cpm.
   Nu ben ik 2 weken verder en het buigen gaat ook alweer achteruit en na de behandeling ook meer pijnen in de knie gekregen.
   Mijn vraag is of u de behandeling ondertussen gehad heeft en hoe het u verder is vergaan.

   Mvg Edward

   1. Hai Edward,
    Heb hetzelfde verloop gehad. 5 weken CPM, daarna 3 keer per week therapie. Heb langzaam aan week r veel last van oedeem gekregen in de benen en sinds het doorbuigen toenemende pijn, ik slik tramadol. Loop helaas nog steeds met 1 kruk. Specialist zegt niets meer te kunnen doen, dat de soepelheid met tijd beter zou moeten kunnen worden Bindweefsel is verkleefd, obdanks alle inspanningen. Ik merk wel dat nu, na al die maanden het buigen wel beter gaat. Zit nu op 105. Ik wens je veel succes, blijven bewegen!

 10. Het volgende op 9 juli ben ik uitgegleden in de supermarkt. Ik ben een vrouw van 43 die normaal heel veel sport en 4 kinderen verzorgt en mijn man ook trouwens. Maar nu even waar het overgaat. Na de kniebreuk/verbrijzeling ben ik geopereerd in het ziekenhuis Roermond. Nu 4 maanden later is mijn knie een ravage, het buigen van het been lukt amper. Amper 40 graden met heel veel moeite en intensieve fysio. Er zitten 2 schroeven/pinnen in de knie en de verbrijzeling is samen gehecht met ijzerdraad of iets wat erop lijkt. Nu na 4 maanden had ik gehoopt dat het op gang zou komen. Maar niets van dit is waar. Nu wil de dokter het been met behulp van een ruggenprik het been/knie doorbuigen. En daar ben ik heel erg bang voor wat als het mis gaat en ik krijg mijn knie nooit meer goed. Fietsen dat interesseert me eerlijk gezegd het minste. Maar met een stijf been verder moeten daar moet ik eerlijk gezegd niet aan denken. Ik ben echt bang voor wat er kan gebeuren na zo een behandeling. En mijn vraag aan u is: Zou het kunnen met een goede fysio en een hometrainer thuis. 100% zal het nooit meer worden en de 100 meter sprint ook niet maar een beetje normaal kunnen lopen ja daar hoop ik op.
  Bedankt dat jullie dit wilde lezen.
  groetjes
  Isabella

  1. Beste Isabella,
   Het zal je maar overkomen, een heel vervelend verhaal!
   Die hometrainer thuis zou ik in ieder geval proberen, daar hoef je niet mee te wachten natuurlijk. Kan geen kwaad en kan alleen maar goed doen. En elke dag een aantal keren kort erop trainen, veel liever dan een keer per dag lang. Voor de rest, wat de beste behandeling is dat is niet te beoordelen uit de verte. Overleg met je huisarts wat je het beste kan doen. Second opinion, geen idee. Misschien ben je al in de beste handen. Huisartsen weten vaak heel veel, kennen de situatie en kunnen goed advies geven.
   Veel sterkte! Conny

 11. Wat een duidelijk verhaal, had ik dat 3 jaar geleden maar gelezen. Na een stoeipartijtje met 14 jarige zoon, scheurde mijn vbk af en de linker en rechter knieband. Ik had ook bone bruises in het scheenbeen. Daar kwamen we 6 weken na het vallen pas achter omdat de fysio het allemaal niet vertrouwde. Ondertussen was de knie zo stijf als een plank. Na een mri en een consult bij een prive kliniek werd pas duidelijk wat er nu allemaal mis was en waarom het herstel dus stagneerde. Arthrofibrose dus. Een operatie voor de vbk was geen optie ivm de Arthrofibrose. Na 2 jaar revalidatie (het ging niet zo snel allemaal) is alles zo goed als ok. Maar nog steeds niet helemaal. Er blijft wat stugheid in de knie. Ik kan er mee leven. Ook voor mijn omgeving was deze site wel handig geweest.

 12. Tsja…ik schrijf dit omdat we t ewnvoudig niet meer weten. Mijn mama kreeg 01 april een nieuwe knieprothese. 2 april stuurden ze haar naar huis met een naar onze mening (mijn vader heeft 2 jr geleden n nieuwe gekregen) een te weinig mobiele erg dikke knie. De zwelling zou weggaan…en goed oefenen met de fyaio was t adviea. Na 2 weken lag mijn mama huilwnd op de bank…we konden haar been niet eens aanraken. Zwartblauw was t. 1 grote bloeduitstorting. En die knie wilde nog altijd niet buigen en was nog altijd dik. Terug naar de chirueg. Toch nog even wachten en indien nodig onder narcose doorebewegen. Inmiddels is het 09 juli en is haar knie 7 juli onder narcose doorbewogen. Daarbij is een ernstige complicatie ontstaan…namelijk een breuk op de plaats waar de prothese aan het bovenbeen zit bevestigd. Enorme pijn tot gevolg. Inmiddela ingegipst voor 6 weken naar huis. Met de opmwrking van de chieueg…ik betwijfel of u nog zult kunnen fietsen..Nou lekker dan. Volgens de chirueg is de breuk ontstaan omdat ze osteperose heeft. Nu kom ik tot de kern vh verhaal….mijn vraag. Hoe kunnen we na die 6 weken immobiliaatie die knie weer op gang krijgen en er proberen het beat mogelijke uit te halen. We maken ons ernatige zirgwn of mama nog zal kunnen lopwn…autorijden….. Ieder advies is welkom.

  1. Wat horen we toch soms enorm aangrijpende verhalen….
   Ik denk nog steeds; op de hometrainer en dan heel heel voorzichtig proberen te mobiliseren. Zie dit filmpje met uitleg!

   Omdat het been dan gebruikt wordt gaan de spieren het vocht langzaam weg pompen. Begin met schommelen, en doe vaak en kort, en tussendoor koelen. En vraag een goede fysiotherapeut om begeleiding.
   Heel veel sterkte!

  2. In februari een halve knie gehad volgende dag naar huis.
   Fysio aan huis buigen tot 100 graden was goed.
   Na het weekend kwam defysio weer en zag dat de wond aan het lekken was.
   Contact met ziekenhuis kon gelijk komen de arts na gekeken heel de knie was blauw zwart, dus mocht weer naar de ok de volgende dag.
   Knie is doorgespoeld en 5 kweken afgenomen.
   9 dagen opnamen en om de 6 uur antibiotica lag wel in een spalk mocht herbed niet uit.
   Na de uitslagen van de kweken naar huis.
   Fysio kwam maar buigen ging niet zo als de eerste keer.
   Zelf veel oefeningen gedaan
   Mocht proberen om auto terijden als dat ging kon ik naar de praktijk
   Het is goed gegaan ook op de praktijk begonnen met fietsen elke keer wat meer tot ik zelf op mijneigen fiets weer kon fietsen.
   Ook elke keer kracht training goed gegaan.
   Maar de stijven banden blijven wordt ook niet minder.
   De arts zei eens komt het goed zomaar ineens.
   Doe alles behalve op de knie zitten.
   Lopen gaat heel goed dan geen last van de strakke banden.
   Al die tijd van de eerste operatie en de 2 de kan ik niet zeggen dat ik pijn heb gehad hoop dat het toch los zal laten met de tijd
   Succes

 13. Ik heb 2 maanden geleden tegelijkertijd 2 volledige knieprothesen ontvangen. Het herstel gaat uitermate goed. Naast een goede orthopeed en geslaagde operatie, hebben een koel en compressie machine (Compry cool van Herzog medical) zeer bijgedragen aan het herstel proces. Je kan hiermee je knie koelen en enige druk uitoefenen. Ik heb dit gebruikt direct na de operatie tot zo’n 3 weken na de operatie. De koelmanchetten zijn eenvoudig aan te brengen mbv klitteband. Ik heb het hele traject nagenoeg geen zwellingen of bloeduitstortingen gehad, zodat ik direct met de fysio oefeningen kon starten en hiermee blijvend kon doorgaan en uitbouwen. Binnen een week op de hometrainer en kon snel zon 20 minuten fietsen zonder belasting. Na 8 weken 2 km lopen zonder krukken. Steeds oefenen tot de pijngrens, en luisteren naar reacties van je lichaam.

 14. Hallo
  Ik sta ook voor de keus om doorbuigen onder narcose en littekenweefsel en eventueel achterste kruisband verwijderen,
  Ik heb 17 mei 2018 nieuwe knie gekregen, eerste twee weken ging het goed, toen op 1 of andere manier verkeerde beweging gemaakt, daarna ging het bergafwaarts.
  Na sec opinion 9 weken gips gehad en kreeg bij die sec opinion te horen dat ik nooit geopereerd had mogen worden omdat ik lipoedeem of obesitas heb in mijn benen.
  Maar daar heb ik niks meer aan, wat nu? Ik heb inmiddels scootmobiel om toch wat mobiel te zijn.
  Kan binnenshuis en rondom huis zonder krukken, maar moeizaam.
  Nu ben ik aan het wachten op de kijkoperatie maar wachttijd 8 tot 12 weken.
  Kunnen jullie mij nog volgen? Ik ben 69 jaar. En kan dus mijn been heel klein stukje buigen en bij elke stap pijn en het idee dat er een ijzeren band om mijn knie zit. Inmiddels ook aangepaste auto(automaat) aan moeten schaffen ik kon niet achter stuur komen en ook niet op passagiersstoel.
  Ben benieuwd naar jullie tips.

  1. Weer een naar verhaal! Hoop dat het in orde komt. Ik zou zeggen, blijf toch schommelen op de hometrainer, dat is het enige wat je nu echt kan doen. Iemand nog andere tips?
   Sterkte, Conny

 15. Mijn man is 18 maart geopereerd v een halve knie, ging een kleinigheid zijn want hij is zo sportief enz. Na 9 dagen knie zo dik en rood en terug naar orthopeed en heeft er 3 spuiten bloed uitgehaald, Na 2 dagen nog één , oud bloed, en 2 weken na operatie terug geopereerd voor een spoeling v de mogelijke bloedklonters en terug geplooid.
  Dus van dag 9 tot dag 15 geen fysio mogen doen en knie vol bloed , ook geen bloedverdunners v dag 9 meer mogen nemen wat ik ook bedenkelijk vond.
  Na 2de operatie gaat revalidatie zeer zeer traag, zeggen de fysiotherapeuten , kan nog steeds niet strekken of fietsen, buigen max 90 en mank verschrikkelijk. Doet 5 dagen per week kinë nog steeds!
  Neemt nog steeds pijnstillers s nachts en zijn nu 8 weken verder.
  Omdat ik bijna geen vooruitgang zie heb ik hem terug naar orthopeed gestuurd en die zei dat er een 3de operatie zou moeten om het te plooien als het niet beter is binnen 3 weken en ik weet zeker dat het niet zal zijn.
  Nu ik hier las over die arthofibrosis ben ik bijna zeker dat het dat is.
  Wat moeten we best doen?
  We zijn het zo beu, het ging iets v niks zijn, en we zitten al twee maanden in de miserie. Mijn man doet zo hard zijn best en alles blijft bijna status quo. Is al 5 kg afgevallen en het is echt zielig om te zien hoe moe hij is ‘s avonds en nog altijd pijnstillers moet nemen om te kunnen slapen. Zullen we gaan voor een second opinion?of zo snel mogelijk nieuwe operatie ?

  1. Beste Marianne,
   Wat een triest verhaal. Een nieuwe knie is nooit een kleinigheid in mijn opinie. Maar dit is heel akelig. Ik snap dat je met vragen zit. Bespreek die met de kine of de huisarts, die zijn kundig en hebben de knie gezien.
   Heel veel sterkte met hem! Conny

  2. Second opinion
   Heb zelf halve knie gekregen 2 jaar geleden, ook doorgebogen na bepaalde tijd. Pijn bleef. DIV Nederlandse orthopeden advies gevraagd maar kreeg zelfde antwoord op de foto ziet alles er goed uit. Maar voelde niet goed ! Uiteindelijk was er een orthopeed die de oplossing had afgelopen 2018 in sept, namelijk randje boven en onderkant bot eraf schrapen en alles is goed, ik twijfelde en zei tegen de arts dat als hij twijfels zou hebben beter meteen een hele knie kan plaatsen werd wakker en halve knie was er nog steeds.. pijn hield aan, op advies naar Duitsland gegaan kliniek in Aachen, die hebben de knie weer open gemaakt en constateerde dat de prothese los zat aan de onderkant en de
   Bovenzijde niet nauwkeurig geplaatst was, kortom dat was de oorzaak. Vervolgens 6 weken terug hele knie gekregen. Te erg voor woorden. Nu jnig eens de pech dat ik weer vol met verklevingen zit dus doorbuigen is enige optie . Dit is mijn verhaal

 16. 14 februari een halve knie gehad alles ging goed tot dat de wond ging bloeden. Terug naar de orthopeed die had hetvermoeden dat er een ontsteking zat.
  Op28 febr is de knie helemaal gespoeld en zijn er 5 kweken afgenomen. Na de operatie een spalk om de knie.
  9 dagen ziekenhuis gelegen. Na dat de hechtingen en de spalk er af waren zijn we met de fysio rustig op gaan bouwen maar merkte al dat het niet goed was.
  Had het gevoel dat er een heel strak verband om het been zat.
  Er is een foto gemaakt en ben bij de verpleegkundige geweest.
  Foto is goed uitgelegd wat ik voelde en dat ik maar tot 90 graden met fysio kan buigen.
  Verder gaat niet dan blokkeert het.
  De verpleegkundige contact gezocht met de orthopeed uitgelegd wat eraan de hand is.
  Nu blijkt dat de orthopeed de knie wil gaan doorbuigen.
  Nou ik ben zo ontzettend bang weet gewoon niet wat ik moet doen.
  Ik wil verder dat zeker maar om weer 5 dagen ziekenhuis zie ik niet zitten.
  Zit nu al zolang hier mee dat ik het niet meer weet.
  Kan niet weg geen auto rijden of fietsen. Lopen dat wel .

  Wie heeft zo iets mee gemaakt het doorbuigen van de knie.

  1. Ik ben nu bijna 6 weken geleden geopereerd en een totale knie prothese gekregen . Helse pijnen moeten doorstaan desondanks de pijnmedicatie en kan nog steeds mijn knie een kleine 50 ° plooien . Ik heb ook wel fibromyalgie en de chirurg wil nu volgende week maandag de knie gaan doorbuigen tot 120 ° , Ik heb er enorm bang voor want vroeger kon ik pijn heel goed verdragen maar nu na die weken van afzien heb ik enorm bang van pijn . Er is me wel al gezegd dat er een constante pijnpomp geplaatst wordt in mijn rug en ik kan ook bijpompen maar toch zou ik al enige weken ouder willen zijn . Na het hele gebeuren breng ik wel terug verslag uit .
   Groetjes en doe toch zoals k hou de moed erin !!!

  2. Ik ben in juli gevallen knieschijf gebroken pees gescheurd en verbrijzeld. 6 weken gips gehad fysio wil niet vlotten nu willen ze met behulp van een ruggenprik 4 dagen een slangetje in de rug hierdoor verdoving toepassen en dan doorduwen. Ik zou graag willen weten wat de gevolgen hiervan zijn? Heeft iemand advies?

 17. Eind december 2017 heb ik in een volleybalwedstrijd mijn voorste kruisband afgescheurd, net als een scheur in mijn mediale meniscus (bucket handle) en 4e graads kraakbeenletsel opgelopen. Na 3 weken werd ik geopereerd; kruisbandreconstructie, hechting van meniscus en ‘icepicking’ in het kraakbeen. Ik mocht 6 weken niet steunen om alles te laten genezen maar ben 3 dagen na de operatie wel meteen naar de kinesitherapeut gegaan om te blijven bewegen. Alles ging goed totdat ik mijn knie niet verder kon buigen dan 95 graden, en dit na 3 maanden fysio. Weer naar de chirurg die me in april 2018 opereerde om het littekenweefsel weg te halen. Meteen na de operatie voelde ik al verschil ! De meniscus bleek goed te helen, net als het kraakbeen. Na enkele weken heb ik vermoedelijk een te zware oefening gedaan bij de fysio waardoor ik een heel pijnlijke en gezwollen knie kreeg. Dan maar aan de pijnstillers. Die bleken niet echt te helpen, de pijn bleef en dan vooral aan de binnen-onderkant van mijn knie. Begin juli ben ik voor een tweede opinie gegaan en had een afspraak bij een andere orthopedisch chirurg. Deze haalde onmiddellijk vocht uit mijn knie om te zien of er geen ontsteking zat wat niet het geval bleek. Tegelijk diende hij contrastvloeistof toe om een MRI-scan te maken. Hieruit bleek dat de meniscus opnieuw gescheurd was en dit ter hoogte van de ‘ankers’, dus waar ze hem gehecht hadden. Waarschijnlijk was die te zware oefening er teveel aan geweest. Eind juli weer onder het mes om de losse stukken meniscus te verwijderen. Na de operatie zei de chirurg dat ik heel veel littekenweefsel aanmaak en dat hij dat opnieuw heeft moeten verwijderen. Begin oktober bij de controle gaf ik aan nog steeds pijn te hebben aan de binnenkant van mijn knie waarop de chirurg mij op een wachtlijst plaatste voor een meniscustransplantatie. Ik ben ondertussen ook naar een andere fysio aan het gaan waar ik goed opgevolgd word. Hier probeer ik dusdanig te trainen dat die transplantatie niet nodig is. Toch heb ik regelmatig last van een dikke en stijve knie. De fysio zegt ook dat het weer littekenweefsel is. Ik denk dat het mijn meniscus is. Hij probeert het oppervlakkige weefsel zelf soms los te maken (pijnlijk !) en voor de rest moet ik veel bewegen. Ik doe voornamelijk oefeningen om mijn bovenbeen te verstevigen. Buigen en strekken gaan goed, ik beweeg veel; ik wandel veel met de honden en ga elke dag met de fiets naar het werk. Dit lukt allemaal wel maar de pijn is altijd wel ergens aanwezig. Begin februari heb ik weer een afspraak met de chirurg want ik word wat ongeduldig en vind dat mijn revalidatie niet opschiet. Volgens de fysio zou een inspuiting met cortisone al veel helpen maar ik vermoed dat het littekenweefsel daar niet mee verdwijnt ?! Ik wacht de mening van de chirurg af. Ik hoopte gewoon dat ik sneller weer alles zou kunnen doen na de eerste operatie maar de complicaties maakten de revalidatie alleen maar langer en moeizamer. Hopelijk zal het de komende maanden wel beter gaan, met of zonder inspuiting. Ik wil zo graag mijn oude baan weer opnemen in plaats van de kantoorbaan die ik momenteel doe (ik werk bij de politie). Maar dan moet ik wel weer 100% fit geraken en ik betwijfel of dat ooit het geval zal zijn…

  1. Beste Cynthia,

   Wat een verhaal. Goed dat je al van alles kan en weer kan lopen en fietsen. Hoop dat je het laatste deel ook nog herstelt en dat je je eigen werk weer kan gaan doen. Heel veel sterkte! Conny

  2. Beste Cynthia,
   Toen ik je verhaal las, leek het alsof het over mezelf ging. Zoveel gelijkenissen! Ik ben in januari ook door mijn knie gegaan tijdens een volleybalwedstrijd en ook voorste kruisband af, meniscus gescheurd en kraakbeenletsel. In februari ben ik geopereerd en het verliep heel moeizaam … Veel ups & downs en na een tijdje ging het alleen nog maar down. Dus eind april hebben ze dan mijn knie gemobiliseerd onder narcose. Direct erna merkte ik al veel verschil, ik kon terug stappen! Maar nu gaat het alweer moeizamer. Veel stijver, terug meer pijn, echt frustrerend. Mijn volgende controle is pas in augustus, na zes maanden. Dan ging de dokter controleren op littekenweefsel als het nog steeds zo stroef verloopt. Eerder littekenweefsel verwijderen heeft geen zin, zegt hij, want dan komt dat toch terug. 🙄
   Hoe gaat het nu met jou? Hopelijk al beter ondertussen. Ik kan een beetje hoop gebruiken 😬!
   Groetjes,
   Lies

 18. Wat een interessant stuk. Na een microfracturing en meniscus operatie in 2013 https://artstudio23.blogspot.com/2013/05/micro-fracture-operatie.html 6 weken niet gestaan op de knie (wel braaf de oefeningen gedaan) en de 20 wkn fysio en daarna weer alleen aan de wandel. Er bleef altijd een pijnlijke, vervelende plek (tussen de botten?) bij bepaalde stand knie. De bekende stijve knie na zitten en even tijd (3-4 stappen) nodig hebben zijn sindsdien heel normaal, maar valt goed mee te leven. Lopen gaat goed, fietsen ook. De ene keer lijkt knie stijver dan de andere. Beweging is goed, maar je verhaal over littekenweefsel heeft me wel aan het denken gezet. 20 km wandelen (in steden, tijdens vakantie, wel met goede sneakers) is mss wat veel geweest? Maar ik was zo blij dat i.i.g. nog te kunnen, hardlopen heb ik al op moeten geven. Loop ik verkeerd om die gevoelige plek te ontlasten? Zou zo maar kunnen. De strekking van de knie is nu het probleem, ik merk dat ik idd (nu pas, na 5 jaar!) dat kussentje onder de knie zou willen leggen bij languit liggen of strekken been.
  Ik doe het niet, want andere knie is ook pijnloos. Toch “zeurt” er iets. Ik kom nooit meer van die plek af vrees ik. Heb je nog doe-het-zelf tips?

  1. Beste Melanie,

   Mooi verslag heb je gemaakt (link gevolgd).

   Het is moeilijk advies te geven, ik weet zoveel in jouw geval niet. Wel weet ik dat op een gegeven moment slijtage op de loer ligt. Ik geloof in jouw geval dat een lichte slijtage eerder zou kunnen dan littekenvorming in de knie, daar is het tamelijk laat voor. Dat ontstaat meestal vrij snel tijdens de revalidatie na een operatie. En van arthrose (slijtage) kan het strekken ook lastiger gaan worden. Maar geen paniek, zolang je nog dit soort dingen kan doen is er nog geen reden tot ongerustheid.

   Ik zou nooit zomaar adviseren om minder te gaan lopen. Lopen kan juist heel goed zijn voor deze knie. En fietsen natuurlijk al helemaal!
   Hardlopen is een ander verhaal, je komt elke keer vanuit een sprong op die knie terecht. Lopen moet meestal kunnen, de knie geeft wel aan wat je kan en wat niet. Misschien is het handig als je lange wandelingen gaat maken om wat paracetamol bij je te hebben, en/of nordic walking sticks, van het soort dat je klein in kan schuiven en die goed in een rugzakje passen. Mocht je dan erg veel last krijgen, dan heb je een steuntje bij je.

   Ik geloof wel in licht overbelasten. Knieën reageren daar soms beter op dan op rust. Een enkele keer een kussentje onder de knie na een heel drukke dag is soms nodig om te kunnen slapen. Gewoon doen maar geen gewoonte van maken.

   Blijf genieten en lekker bewegen,groetjes, Conny

 19. Hoi Conny,

  Interessante site! Ik weet niet of mijn vraag op de juiste plek is, maar dat merk ik vanzelf.

  Ik ben vorig jaar op de racefiets door een auto aangereden en heb daarbij zowel mijn rechter scheenbeen als kuitbeen verbrijzeld. Een dag later is er in mijn scheenbeen een grote pen geplaatst. Deze is er ter hoogte van mijn knie ingegaan. Kort daarna kreeg ik aan het litteken een infectie en dat heeft een maand geduurd. Vervolgens ben ik gaan revalideren.

  Ruim een jaar later voelt mijn knie nog altijd vreemd(gevoelloos) als ik over de huid wrijf. Ook is de knie erg pijnlijk bij oefeningen bij de fysio. Tevens heb ik een raar gevoel als ik ga fietsen. Ik kan het niet goed omschrijven, maar het voelt heel vreemd, alsof mijn been verkeerd staat. Soms ook pijnlijk. Dat zakt na pakweg een kwartier af en heb ik er zittend fietsend geen last van. Staand fietsen doet pijn. Komt deze pijn nu ook van littekenweefsel of houdt het ook gedeeltelijk verband met zenuwpijn?

  Recent ben ik wederom geopereerd, nu aan kuitbeen. Deze was ivm compartiments syndroom in eerste instantie niet aangepakt. Nu weer revalideren.

  Mvg Dennis

  1. Beste Dennis,
   dat is een klap geweest toen! Goed dat je veel sport, dat helpt.
   Dank voor het compliment.

   De gevoelloze huid komt waarschijnlijk doordat er een huidzenuwtje is doorgesneden tijdens de operatie. Een zenuw groeit langzaam, maar na een jaar is er geen verbetering meer te verwachten. Het is zoals het is.

   Een ander punt is het gevoel in de knie. Wat zegt je fysiotherapeut ervan?
   Je schrijft dat je er zittend op de fiets (na een kwartier) geen last meer van hebt maar staand wel. Meestal sta je op de trappers als je berg op gaat of wil versnellen. Dan staat er dus veel meer druk op de knie.

   Rare vraag: wanneer is de laatste foto gemaakt van de pen die er via je knie is ingegaan? Mocht die namelijk een klein stukje uitsteken en dus in het kniegewricht “in de weg zit”, dan kan dat de klachten verklaren. Pennen willen in een zeldzaam geval wel eens een klein stukje van hun plaats komen, of misschien heeft die pen er nooit helemaal ingezeten en merk je dat pas nu je weer intensief fietst. In dat geval zou het verwijderen van de pen in dat geval een oplossing geven.

   Het is ook mogelijk dat tijdens de klap waarbij het onderbeen is gebroken, ook de knie nogal gekwetst is geraakt. De aandacht ging natuurlijk en begrijpelijk naar de gebroken botten en het compartiments syndroom, men verwacht dat kneuzingen en zo vanzelf genezen in de periode van rust na de operatie. Knieën zijn echter berucht ingewikkelde gewrichten en genezen niet altijd helemaal.

   Uiteindelijk kan het zijn, dat je gewoon wat arthrose hebt in de knie, bijvoorbeeld door leeftijd, overgewicht of wat dan ook, en dat de knieklachten weinig te maken hebben met de problemen in het onderbeen. Zou kunnen in theorie. Daarom is het zo moeilijk van een afstand te zeggen wat er aan de hand is: je kan 20 zijn of 80, je kan 60 kilo wegen of 160, ik kan dat niet zien.

   Ik neem aan dat je nog op controle moet bij de orthopeed, bespreek deze vraag dan even nadrukkelijk met hem of haar! En vraag natuurlijk wat je fysio ervan denkt.

   Succes, Conny

 20. Goedenavond, mijn man heeft op 16 juni 2017 een nieuwe knie gekregen. In oktober moest hij wederom geopereerd worden. Littekenweefsel weggehaald, ( maar kon niet helemaal gestrekt worden ook niet onder narcose.
  In januari 2018 naar een ander ziekenhuis en een andere orthopeed. In augustus weer geopereerd, oude knie prothese eruit, nieuwe erin. In oktober naar de chirurg geweest, voor controle. knie was nog wel dik, maar ja het was net aan geen 6 weken. Eerst bij de fyio gewoon masseren, begin vorige week, onder toezicht van fysio, aan het sporten bij hun. Nu merken de buren , en vandaag de fysio op dat zijn knie weer meer begint te krommen. was 2 cm, nu weer 4 cm gerekend vanaf de tafel. Ik ( zijn vrouw ) begin me weer super veel zorgen te maken. \nu wachten deze week op nog 2x fysio. i.p.v. sporten. dan maar weer de arts bellen. Wat doen we verkeerd? Wat gebeurt er toch allemaal in het lichaam. Ik zelf wordt er gek van, laat staan mijn man, die het moet doorstaan. mvg Jeanette

  1. Beste Jeanette,
   Ik snap je ongerustheid. Maak zo snel mogelijk weer een afspraak bij de orthopeed! Doet je man nog steeds elke dag een aantal keren oefenen op de hometrainer? Want dat blijft belangrijk. En de hiel op een bankje en dan drukken op het bovenbeen, zodat de knie goed strekt.
   Massage helpt niet naar mijn bescheiden mening, hooguit om overbelaste spieren van het vele oefenen eens te verwennen. Hij moet het echt van de oefeningen hebben. En helaas, soms helpt ook al het oefenen niet, dan wil het lichaam niet.
   Dus als je ervan overtuigd bent dat hij voldoende (is veel, en niet te zwaar, zoals uitgelegd op de site) en op de goede manier oefent, dan doet hij er alles aan wat hij kan.
   Heel veel succes, Conny

 21. In december heb ik een skiongeval gehad en in februari dan een voorste kruisband reconstructie. De revalidatie ging heel traag… na enkele maanden ging het alleen maar bergaf. Vandaag terug bij specialist geweest en volgende week word ik terug geopereerd door vastzitten littekenweefsel. Strekken en plooien lukt niet. De symptomen die hier op deze site beschreven worden kloppen allemaal! Door dit allemaal te lezen heb ik wel terug een beetje hoop dat het goedkomt! Na de operatie word ik ook onmiddellijk aan de kinetec gelegd om direct te kunnen plooien en strekken. De dokter vertelde, wanneer ik direct na operatie niet kan strekken ik 24u met hulp van epidurale aan die machine moet liggen. Dus de goede raad die hier gegeven wordt is absoluut de waarheid! Ook de oorzaken kloppen allemaal!
  Bedankt om mensen zo in te lichten, want verder op het internet vind je niet veel!

  1. Beste Lisbeth,
   Heel veel succes volgende week, ik hoop dat het nu in orde gaat komen. Houd moed!
   En hartelijk dank voor het compliment, doet goed.
   Groet, Conny

 22. Hallo na het lezen van het artikel wil ik ook graag mijn bevindingen schrijven. Ik ben 12 april 2018 geopereerd dmv een standbeen correctie. Ernstige artrose en scheefstand doordat ik 4 a 5 dagen in de week voetbalde en ooit mijn buitenmeniscus in zijn geheel is verwijderd. Ze hebben mijn bovenbeen tot 1 cm voor het einde ingezaagd en een wig geplaatst en een metalen plaat met 6 schroeven. Het gaat bij de wig moet dichtgroeien met eigen bot om deze weer 100% te mogen belasten.
  Heb echt heel veel pijn gehad maar gelukkig morfine maar jeetje wat had ik deze operatie onderschat. Na 6 weken weer foto gemaakt maar tot mijn spijt geen botaangroei waardoor nog 6 weken op krukken. De chirurg vroeg mij hoever ik kon buigen en daar schrok hij van.hij zei dat de hele boel is verkleefd. Hij pakte mijn been terwijl ik lag en begon als een gek door te buigen. Ik heb echt gegild en gesmeekt of hij wilde stoppen maar hij vertelde me dat als hij dat niet deed ik hem nooit meer kon buigen en hij probeerde het nog een keer. Geloof me… Ik wilde hem echt slaan. Door deze gebeurtenis een aardige trauma opgelopen. Moest echt huilen en dat doe ik niet snel. Chirurg en fysio spraken elkaar tegen en ben via een kennis naar de knvb in Zeist gegaan. Ik kreeg gelijk een cpm apparaat mee en nu kan ik op de hometrainer. Deze heb ik zelf aangeschaft. Ik voel me dáár gehoord. Ook krijg ik elektroden op mijn been en zit nu op 110 graden. Wel is mijn knie nog steeds warm en dik en vind ik het moeilijk de balans te vinden tussen oefenen fietsen en belasten. Ook ben ik na 4 weken weer begonnen met werken en werk 6 uur per dag. Bij langer raakt de knie overbelast en staat het mijn revalidatie in de weg. Over 2 weken wederom een foto en hopende op een beter resultaat en dat ik met de tijd mijn hobby met motorrijden weer kan oppakken.
  Voetballen en hardlopen zit er niet meer in en deze operatie zorgt voor uitstel van een kunstknie omdat ik relatief daar nog te jong voor ben.(53 jaar) en nog graag sport maar die knie gaat er komen. Leuke gedachte na deze operatie die zo tegenvalt.
  Wordt vervolgd( 9 juli foto)
  Mvg Jolanda

 23. Maak me toch zorgen; 17 april kleine misstap met hardlopen. Meniscus stuk (Bucket handle) en laatste 20% VKB stuk, lelijke wond. Andere 80% tien jaar eerder gescheurd. Geen reconstructie gehad.

  Wel toen weer gaan hardlopen, sporadische instabiliteit en been wel altijd 2 cm dikker gebleven, met soms nog ervaring been niet rond kunnen krijgen (hamstring oefening).

  Op 18 mei (maandje later) kijkoperatie waarbij Bucket Handle is verwijderd en knie is schoongemaakt. Knie heeft al die tijd niet kunnen strekken. Plek van lelijke wond (van binnen van de VKB) erg pijnlijk, gevoelig. Tegen advies van ortopeed in (niet nodig, been kan ‘gewoon’ weer recht), na 6 dagen na kijkoperatie toch naaar fysio gegaan om mij door de strekking te helpen. Tussentijds, na 3 wk bij orthopeed geweest ivm zorgen om strekking. Volgens ortopeed zit net tussen mijn oren, 3 juli terug dan is been wel weer recht.

  Ga wel met hulp van fysio kleine stapjes vooruit, maar ondanks mijn hoge pijngrens en actieve wil, kom ik er nog steeds niet helemaal doorheen. Voel zo onnatuurlijke druk/pijn onder mijn knie langs. ‘S avonds wordt de knie regelmatig wat warm. Een band wat de strekking tegen houdt voor mijn gevoel. Mijn voet kan op een harde ondergrond niet ontspannen, wat nodig zou zijn voor die volledig strekking, omdat iets het echt tegenhoud. Loop (waggel) zonder krukken, wel lange stukken 1 kruk mee, omdat ik anders last krijg van heup, enkel en knie ‘goede’ kant. Lang staan is geen optie.

  Zitten volgende week op zes weken geleden, na kijkoperatie. Had overigens bij mijn eerst VKB blessure, ook lang last van strekkingsproblemen en ik schijn ook wat actrose al in de knie te hebben van door die eerste blessure. Wat kan het zijn en komt dit nog goed? Maak me nu zorgen. Tips en advies zijn meer dan welkom.

 24. Hallo,

  Inderdaad heel veel fijne informatie. Hier heel veel meer wijzer van geworden dan van de info die de specialist geeft. Heb in oktober afgelopen jaar met volleybalwedstrijd een patella luxatie opgelopen. alles rechtgezet en daarna been 8 dagen in een koker. In die periode dikke knie met waarschijnlijk al ontstaan littekenweefsel. Nadat de pijn bleef bleek bij een MRI dat ook mijn quadriceps compleet was afgescheurd. Daarna met spoed een operatie en hebben ze de pees met tunnelboren in de knie vastgezet. weer 8 weken in gipskoker. Toen begonnen met revalideren, weken lang dagelijks op crosstrainer en leg-press maar hometrainer lukt maar niet. Na paar weken bleek mijn knie nog steeds niet genoeg te kunnen buigen. Weer terug naar de specialist en die vermoed teveel littekenweefsel in het gewricht waardoor deze op slot zit. Besloten is nu om de hele knie weer opnieuw open te maken en alles weg/los te snijden…. ben benieuwd… hopelijk kan ik daarna echt aan mijn herstel beginnen. Gelukkig lees ik hier veel nuttige info al is het toch spannend en maar afwachten op bericht wanneer ik aan de beurt ben…. ondertussen strompelen we rustig verder… groetjes Marc.

  1. Beste Marc,

   Wat naar dat het zo loopt.
   Hoop dat deze operatie de laatste zal zijn die nodig is, en dat daarna het herstel vlot zal gaan.
   Gebruik de hometrainer thuis, zodra het mag, zo vaak als je knie het prettig vindt. En zoals al beschreven, als het ronddraaien niet wil lukken, dan gewoon schommelen tot de knie wel wil. Luister goed naar de knie, hij “vertelt” zelf wel wat goed is.

   Ben benieuwd hoe het gaat.
   Groetjes, Conny

  2. Ik heb in december 2016 een volledige knieprothese gekregen.Herstel ging aanvankelijk goed . Na 3 maanden weer volledig aan het werk en alweer de eerste kilometers op de racefiets gemaakt. Echter toen begon de ellende.een bacteriele infectie.ben in Juli 2017 nog 2 maal geopereerd.De prothese is gelukkig behouden gebleven en de bacterie is weg. Helaas krijg ik nu mijn knie niet verder gebogen als 90 graden(met veel moeite).Volgens de artsen heb meer dan gemiddelde aanleg voor het vormen van littekenweefsel .Ben wel nog 2 keer per week naar de fysio aan het gaan,maak qua mobiliteit weinig progressie . De kracht is het probleem niet. kan op dit moment alleen fietsen met een”ROM-pedaal”.Deze heb ik aangeschaft via fietsenopmaat.nl( €170) Het heeft mij ontzettend geholpen ben nu zover dat ik ook weer op de racefiets mijn kilometers maak,maar wel alleen met het ROM-pedaal.Het is nu 10 maanden na mijn laatste operatie en ben toch nog op zoek naar verbetering zodat ik zonder het ROM-pedaal kan fietsen. Dus als iemand nog suggesties heeft dan hoor ik het graag.

   1. Beste Marc,
    Een nachtmerrie, die bacterie. Je bent er nog goed afgekomen! Blijf fietsen, blijf trainen, en blijf oefenen op de hometrainer, schommelen, een aantal keren per dag. Laten we hopen dat er dan nog 20 graden extra buiging terug komt! Succes, Conny

 25. Hallo allemaal,

  Ik ben 30 januari geopereerd en heb een complete knie gekregen.
  Ben ontzettend misselijk geweest van de morfine maar kreeg daar wel wat voor in het ziekenhuis.
  Ik ben s’middags geopereerd en de volgende dag mocht ik al naar huis.
  Maar thuis kreeg ik 6× per dag Oxyicodon en daar werd ik toch misselijk van maar van de huisarts werd ik afgescheept
  dat ik maar gemberthee moest drinken,wat niet hielp dus ben ik met oxycodon gestopt.
  Maar het gaat prima met mij zit 4×daags 5 min op de hometrainer en 2×in de week naar de fisio en doet mijn oefeningen thuis, ben nu 6weken verder en loopt al zonder stokken binnen en buiten en de trap op en af het gaat perfect .
  Ben ziels gelukkig.

  1. Beste Pita,
   Die Oxycodon geeft inderdaad vaak misselijkheid.
   Maar verder, prima hoe het gaat! Fijn. Goed gedaan, goed geoefend en ook een beetje geluk gehad, dat heb je soms nodig. Dit is nou helemaal volgens het boekje, zo gun je het iedereen!
   Hoop dat het laatste restje revalidatie net zo voorspoedig gaat.
   Groetjes, Conny

 26. Eind Augustus heb ik bij een val mijn knieschijf gebroken. Ben die zelfde dag geopereerd en is er een Tension Band Wiring geplaatst. Twee weken open gips en vervolgens een brace. Vier weken na de val met fysiotherapie begonnen, drie maal per week. Ik doe zelf oefeningen en gebruik sinds een paar weken ook een hometrainer. Inmiddels zijn we bijna drie maanden verder maar ik kom niet verder dan 80/85 gr.
  Lopen gaat best goed, brace en krukken gebruik ik niet meer.
  Mijn vraag is, kan het zijn dat het orthopedisch materiaal in mijn knie de mobiliteit verhinderd? Ik ondervind er ook last van. Het doorbuigen onder narcose lijkt me heel eng maar als het moet dan moet het en ik kan het maar beter tegelijkertijd met het verwijderen van de draden.
  Iemand ervaring hiermee?

  1. Beste Joane,
   Je doet in ieder geval de juiste dingen, het ligt niet aan jou. Ik heb geen ervaring met deze operatie. Vraag advies aan de chirurg. Iemand anders ervaring met dit probleem?
   Veel sterkte!

 27. Ik heb al 25 jaar de ziekte van Crohn. Door de Crohn heb ik al jaren een chronische ontsteking aan m’n linkerknie en daarbij ernstige artrose. ben ook al een paar keer geopereerd aan beiden knieën. Nu heb ik 3e week maart een nieuwe knieprothese gekregen. Na 6 en na 8 weken is mijn knie onder narcose doorgebogen en heb ik 2 x aan een cpm apparaat gelegen. 4 maanden na de operatie is de knie nog dik en sijf en loop ik nog met 2 krukken.
  Kan de knie ong. 90 graden strekken en slecht buigen en heb nog veel pijn.
  Heb 2 maal per week fysio. ???

  1. Beste Carla,
   Buiten die 2x per week fysio, oefen je veel zelf? Heb je thuis een hometrainer waar je meerdere malen per dag 5-10 minuten op gaat trainen? Want die 2x 30 minuten fysio zijn bij lange niet voldoende. Houd vol en kijk wat je thuis nog meer kan doen om de beweeglijkheid terug te krijgen. En soms doe je alles en wil het toch niet lukken, dan wil het lichaam niet… Heel veel sterkte!

 28. Ik heb in mei 2014 een nieuwe knie gekregen. Veel geoefend weinig resultaat veel pijn. Later bleek ik posttraumatische dystrofie te hebben daar ben ik in september 2014 voor behandeld. Mijn knie doet niet meer pijn maar ik ervaar constante druk en hinder vooral bij buigen. Nu zegt mijn arts dat het arthrofybrose is en hij raadt me af er iets aan te laten doen. Mee leren leven zou beter zijn. Mijn vraag is of het inderdaad zo is dat een operatie ivm arthrofybrose meestal meer kwaad dan goed doet.

  1. Beste Regina,
   Heel vaak zorgt een operatie bij arthrofibrose voor een verbetering van de functie en een vermindering van de klachten. Maar in jouw geval kan dat heel anders liggen. Als je eenmaal een posttraumatische dystrofie hebt gehad, dan is de kans op een nieuwe posttraumatische dystrofie levensgroot aanwezig. Nu zijn de klachten sterk verminderd en heb je geen pijn meer. Maar wat gebeurt er als je je opnieuw laat opereren? Het kan dan (hoeft niet, maar kan wel) dat de dystrofie nog weer terug komt, misschien wel heftiger dan voorheen.
   In jouw geval zou ik ook zeggen: leer er mee leven, blijf heel goed oefenen en loop niet het risico op veel grotere problemen. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt.
   Veel succes!

 29. Hoi allemaal
  Nu heb ik een vraag.ik ben begin oktober geopereerd voor een tkp helaas is het na de operatie alles mis gegaan.het ging goed totdat mijn knie overbelast raakte maak veel bindweefsel aan en kan mijn been niet strekken.ben 6 dec onder narcose doorbewogen daarna een brace aangemeten voor de nacht en 5 dagen aan zo machine alleen ik heb de pech dat ik niet kan strekken en die machines zijn meer voor buigen dat zei die vriendelijke fysiotherapeut ook.na aanpassing eerst 1 uur buigen dan 1uur strekken en zo tot savonds 20 uur.daarna brace om heb ook aangegeven dat ik die brace niet om kan houden vanwege de pijn.oh werd er gezegd dan maar 1 uurtje terwijl ik de brace toch de hele nacht om moet.na ontslag uit het zkh en 5x fysiotherapie en nog 2x water fysiotherapie in de week.zijn we erachter gekomen dat het doorbuigen geen enkele zin heeft gehad ben geen cm opgeschoten.nu moet ik 16 januari terug naar de orthopeed en wil een second opinie.want de meeste hebben last van buigen na een tkp en ik helaas strekken.ik kan ook niks terug vinden op internet.wie heeft voor mij advies.word er een beetje moedeloos van.
  Graag ans

  1. Dag Ans,
   Ik ben op 16 november geopereerd van een TKP . Op 12 december een mobilisatie onder narcose gekregen omdat plooien en strekken een groot probleem was.
   Na de mobilisatie ook veel op de kinetec moeten liggen. Dit u inderdaad meer voor het plooien dan voor het strekken.
   De revalidatie arts had ook graag een nachtspalk gezien bij mij omdat mijn strekken nog steeds een groot probleem is. Maar mijn orthopeed was daar niet voor te vinden. Omwille van de pijn die het teweeg brengt en dat het slaappatroon ook niet optimaal zou zijn.
   We zijn ondertussen een maand na de mobilisatie en het strekken blijft een probleem. Na de kiné voel ik wel dat de knie iets beweeglijker is. Maar na een nacht staat dat been weer volledig in een haak.
   Ik blijf voorlopig hopen dat het door dagelijkse kiné toch mondjesmaat de betere kant op zal gaan. Maar het zal een harde noot zijn om te kraken.
   Er is inderdaad heel weinig te vinden over het probleem bij het strekken.
   Ik ben benieuwd hoe het ondertussen met jou gaat.
   Al Beterschap?
   Veel succes met de verdere revalidatie!
   Ann

   1. Hallo Ans & An,

    Ik heb iets vergelijkbaars. In Januari dit jaar geopereerd aan mijn knie, toen kraakbeen verwijderd en 1 meniscus weggeknipt en 1 meniscus gehecht, 6 weken later weer geopereerd en nieuwe VKB gekregen. Sinds dag 1 al problemen met strekken (voor de operaties stond het been in een hoek). 9 maart laatste operatie gehad en nu nog steeds veel problemen met strekken. Artrose fibrose in de knie. Nu 2 kijken gehad op de knie en de ene zei: Knie schoonmaken en indd aan zo’n apparaat en de ander dacht dat het vanzelf over ging maar dat het meer tijd nodig had. Nu even een kuur ontstekingsremmers proberen. Over twee weken gaat de laatste specialist er naar kijken en dan maar beslissen wat ik doe.

   2. Beste, ik werd in mei 2015 geopereerd. Nieuwe knie, pas in maart 2016 kon ik volledig strekken en stappen zonder manken !
    Ik heb mijn revalidatie perfect uitgevoerd, knie, fysio, elke dag verschillende keren de hometrainer op en als ik in bed of zetel lag, constand knie en voet opspannen en ontspannen, optrekken, buigen, plooien en strekken..
    lukte maanden echt niet op perfecte strekking te verkrijgen, ik werd er moedeloos van, gezien nog maar 49 jaar en ging niet graag verder als “mankepootje”.
    Tot ik opeen dag ineens ten volle kon strekken, nu ben ik reeds meer dan 2 1/2 jaar geopereerd en gaat alles prima, enkel hurken gaat niet en trappen blijft een zware klus…
    Ik zou zeggen : volhouden, echt volhouden, niks forceren en geduld, geduld, geduld…..SUCCES . !!!!!

 30. Na lange tijd met een pijnlijke knie een spuit voor de pijn tegen atrose hielp niet .14 juli 2016 een nieuwe knie ,28 aug. controle alles prima alleen niet ver genoeg buigen had erg last van een dikke knie,begin oktober terug komen doorgaan met 2 keer in de week fysio en oefenen thuis.oktober geen tijd in het ziekenhuis te druk werd november,nog steeds niet goed buigen niet fietsen en wilde ook graag weer tennissen.5 dagen ziekenhuis doorbewogen met ruggenprik CPM enz.niet fijn als het maar helpt.20 December weer controle kan nog niet goed buigen maar kan fietsen en ben voorzichtig aan het tennissen.kan nog een keer doorbewogen worden maar zie dat niet zitten ,zo is er wel mee te leven,maar moet nog wel veel oefenen is vaak stijf als ik dan op de hometrainer gaat ,gaat het steeds beter.De knie is nog steeds dik is dat lidtekenweefsel of is het arthrofibrosis.soms twijfel ik ,de knie weer doorbewegen of niet pfffffff.Een half jaar na de operatie kan dat niet meer.

  1. Beste Adrie,
   Littekenweefsel en atrhrofibrose is wel hetzelfde. Wat je zegt over die hometrainer, dat is helemaal waar en erg belangrijk. Eigenlijk zou iedereen met een nieuwe knie elke dag meerdere malen op de hometrainer moeten gaan. Echt, dat is de methode om weer lekker soepel te worden. Niet overdrijven natuurlijk, maar een paar keer per dag een paar minuten doet wonderen. En dan moet je ook geluk hebben en een knie die wel wil genezen…
   Blijf oefenen, elke dag en meerdere keren per dag.
   Succes!

 31. Hallo,
  In 2011heb ik een knieprothese gekregen,meteen daarna ontstonden de problemen,ik kon niet verder dan 80 graden buigen maar mocht toch naar huis.
  Het buigen werd steeds pijnlijker en slechter ondanks CPM,eindeloos fysiotherapie en doorbewgen onder narcose.
  Na 1 jaar besloot de orthopeed de knie open te maken ,er zat heel veel lIttekenweefsel in!
  Ook dit gaf geen verbetering waarna er een spacer werd geplaatst omdat er mogelijk een bacterie in zou zitten(wat niet het geval bleek).
  Na 7 weken werd er een nieuwe prothese geplaatst,dit was in maart 2013,hopelijk nu wel met succes.
  De ellende is alleen maar erger geworden,ook nu weer fysio,doorbewegen onder narcose,CPM.
  Ik kan nog maar 30 graden buigen,loop met 2 krukken, knie is erg dik,en het ergste is dat ik de hele dag heel veel pijn heb,ook zenuwpijn ,opgelopen door de operaties.
  Mijn knie wordt steeds stijver en pijnlijker,waarschijnlijk door nog steeds aanmaak van lIttekenweefsel.
  Een nieuwe prothese kan er niet meer in, maar ik overweeg toch nog een operatie om het lIttekenweefsel weer te laten verwijderen.
  Helaas durft mijn orthopeed dit niet aan.
  Weet jij welke arts gespecialiseerd is in arthrofibrosis want ik ben ten einde raad.
  Wie verlost mij van mijn stijfheid, pijn en ernstige bewegingsbeperking?
  Hopelijk krijg ik een antwoord van je.
  Marion

  1. Beste Marion,
   Wat een pech! Ik weet niet bij welke arts je moet zijn en of dat nog kans van slagen heeft. Ik raad je aan: ga praten met je huisarts, die heeft kijk op de zaak en kan veel meer bereiken.
   Succes, Conny

 32. Hallo,
  Ik heb 6 maanden terug ski ongeluk gehad waardoor ik mijn been heb gebroken. In ziekenhuis term heet het tibia kop fractuur als ik het goed schrijf. Bovenste stuk van mn onderbeen was voor een stuk gebroken en met een kijkoperatie hebben ze het weer goed gekregen. Ik moest 3 weken in de gips en daarna moest ik 6 weken een brace om. Daarna moest ik naar de fysio hopend dat ik weer kon lopen etc etc maar tevergeefs ik kon mijn been niet strekken. Er zat wel vooruitgang in mijn buigen maar strekken bleef hangen en miste 20-25 graden. Met geen mogelijkheid kwamen ze er doorheen en toen ik controle had in het ziekenhuis hebben ze bepaald dat ik weer geopereerd moest worden. Alweer een kijk operatie, ze hebben het een beetje schoongemaakt en voor de rest zag mijn knie er goed uit werd mij vertelt. Maar ze konden mijn been niet volledig gestrekt krijgen toen ik onder narcose lag. Daarna is mijn been aan een apparaat vast gemaakt die 24/7 in beweging was. Uiteindelijk is er vooruitgang geboekt met strekken. Nu mis ik nog de laatste 10 graden maar heb er eigenlijk niet zo veel hoop in dat dat nog goed gaat komen. Mijn arts denkt dat aan de achterkant van mijn knie littekenweefsel zit en dat ze dat met een operatie weg moeten halen en zij niet bij komen via de voorkant en daarom een risico bestaat dat mn been verlamd kan raken. Ze had het ook over arthrofibrose. Voordat ze echt weer een operatie wilt uitvoeren wilt ze kijken of het door middel van fysio nog goed kan komen. 3 dagen in de week ga ik naar fysio en probeer zo goed mogelijk te trainen maar krijg mn been helaas niet helemaal gestrekt. Weten jullie misschien een raad voor mij?
  Groeten Alpie

 33. Ik heb in oktober 2015 een kijkoperatie gehad waaruit bleek dat ik artrose heb en eigenlijk een halve of hele nieuwe knie moet.
  Maar de genezing gaat niet goed na de kijkoperatie waardoor ik tot op heden mijn knie niet verder kan buigen dan 80 graden wat mij in een hoop dingen beperkt en het is constant dik en rood na inspanning. Nu moet ik gaan revalideren in Klimmendaal. Zou dit wel de goede oplossing zijn? Ik twijfel zo

  1. Beste Joke,
   Hoeveel keuze heb je? Probeer het gewoon, want niets doen is nooit een optie. Als het niet werkt, dan is er altijd een andere mogelijkheid. Maar eerst proberen met oefenen! Succes!

 34. Beste schrijver van dit stuk (ik zie nergens een naam!),

  Wanneer heb je dit geschreven? Ik zou wensen dat ik dit acht jaar geleden had gelezen!! Dan zou er een hoop duidelijk zijn geweest vanaf het begin…

  Door een ongeluk raakte mijn knieschijf uit de kom. Pas 3,5 maand later kwam men er achter dat ook mijn voorste kruisband kapot was (evenals een gedeelte van de meniscus en kraakbeen).
  Alle ogen waren in eerste instantie gericht op die patella luxatie. Ik kreeg een brace voor zeven weken: niet bewegen dus.
  Ondertussen had ik chronische pijn en een knie die zo dik werd als een halve voetbal. Na zeven weken was die niet geslonken en bleef de pijn. Het ziekenhuis verwees naar de fysio die heel diep zuchtte. Na 1 test had hij al door dat de voorste kruisband kapot was.
  Terwijl we het ziekenhuis bewogen om een mri scan te maken (werd gedaan, uitkomst: kruisband niet kapot) begonnen we met fysio. Dat was zo ontzettend pijnlijk. Het buigen, het cpm apparaat, alles. En niemand die dat snapte, dachten dat ik me aanstelde.
  Er kwam geen vooruitgang, de knie bleef erg dik en constant pijnlijk.

  Na 3,5 maanden kreeg ik een operatie om het lidtekenweefsel weg te halen. Toen kwamen ze achter dat de kruisband toch stuk was..
  Maar door het weghalen van het lidtekenweefsel was wel de constant druk en daardoor pijn minder.
  Weer naar de fysio. Maar bewegen kwam niet goed op gang, was nog pijnlijk en in no time (2 maanden) was mijn knie weer vol lidtekenweefsel…

  Terug op de operatietafel, weer weefsel weghalen en nu direct na aan het cpm apparaat. Voor 6 weken dagelijks een aantal uren.
  Dat had enigszins effect, de knie werd niet meer zo heel dik.
  Maar inmiddels was de knie zo slap en instabiel, dat een nieuwe kruisband zeer gewenst was.

  Weer terug naar de operatietafel voor een nieuwe kruisband (een arts gevonden die het ondanks mijn hardnekkig aanmaak van lidtekenweefsel dat aandurfde), en toen was de knie wel stabiel en kom ik pas echt de knie weer gaan trainen. De knie beter bewegen , überhaupt bewegen en zo, langzaam maar zeker , zorgen dat het lidtekenweefsel wegging, stopte dat het aangemaakt werd.

  Lidtekenweefsel aanmaak na een patelle luxatie met afgescheurde kruisband is dus een zeer ongelukkig combi..

  Nu, 7,5 jaar na het ongeluk kan ik weer hardlopen. Mijn knie is nog een heel klein beetje dik, maar beslist geen halve voetbal meer.
  De fysio’s hebben jarenlang niet begrepen waarom het herstel bij mij niet ging zoals gewoonlijk. Waarom de cpm zo’n pijn bij mij deed. Na het lezen van dit artikel wordt mij veel duidelijk. De bekende puzzelstukjes die op hun plaats vallen. Dank!

  1. Wat een verhaal! En wat goed dat je doorgezet hebt, dat je bent blijven vechten en bent blijven trainen. Ik heb er respect voor!
   Fijn dat ik een beetje duidelijkheid heb kunnen geven, maar het meeste wist je natuurlijk inmiddels al wel….
   Geniet weer van het hardlopen. C

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.